Medijska strategija Crne Gore od 2022. do 2026

 Medijska strategija Crne Gore od 2022. do 2026

Medijska strategija Crne Gore od 2022. do 2026. jedan je od najvažnijih dokumenata, koji će ponuditi odgovore na aktuelno stanje na medijskoj sceni i medijskom tržištu i na izazove koji nas mogu očekivati u naredne četiri godine, a proces njene izrade treba biti inkluzivan i transparentan.

To je saopštila ministarka javne uprave, digitalnog društva i medija Tamara Srzentić, na prvoj sjednici Radne grupe za izradu Medijske strategije Crne Gore 2022-2026, koja je održana danas.

Srzentić, koja predsjedava Radnoj grupi, ukazala je da će proces izrade Strategije biti inkluzivan i transparentan, napominjući da Medijska strategija treba da polazi od javnog interesa.

„Namjera nam je da medijsku scenu uskladimo sa potrebama i interesima građana, međunarodnim praksama koje se odnose na slobodu informisanja i slobodu govora, što je odlika svakog demokratskog društv”, kazala je Srzentić.

Ona je pojasnila da je riječ o Strategiji koja je predviđena Programom rada Vlade, a glavni cilj je da Crna Gora ima ambijent koji stimuliše slobodno i profesionalno novinarstvo.

„To znači da želimo da istinski ostvarimo javni interes koji se ogleda u tome da su građani Crne Gore informisani, kao i da imamo medije kojima se vjeruje i koji kontrolišu i Vladu i sve one koji su moćni u društvu. Nije nam cilj da pišemo bajke, nego da imamo realan dokument koji nam stvarno može biti putokaz za rješavanje problema“, istakla je Srzentić.

Koordinator Radne grupe, VD generalnog direktora Direktorata za medije Neđeljko Rudović, napomenuo je da će Radna grupa imati inostranu ekspertsku podršku, koju realizuju Savjet Evrope i Evropska unija preko JUFREX programa.

U Radnoj grupi su, pored predstavnika Ministarstva javne uprave, digitalnog društva i medija, predstavnici Generalnog sekretarijata Vlade, Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, Ministarstva pravde, Ministarstva prosvjete, nauke, kuleture i sporta, Direkcije za zaštitu tajnih podataka, Vrhovnog suda, Državnog tužilaštva, Agencije za elektronske medije, Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, RTCG i pet predstavnika nevladinih organizacija.

Foto: RTCG

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još