Webinar na temu „Pametni turizam“

 Webinar na temu „Pametni turizam“

Privredna komora Crne Gore organizovala je juče, u saradnji sa Ambasadom Izraela i uz podršku Ministarstva ekonomskog razvoja i Nacionalne turističke organizacije Crne Gore, webinar na temu „Pametni turizam“.

Seminar je otvorio mogućnosti korišćenja Interneta i tehnologija smart turizma u cilju boljeg razumjevanja savremenih aktuelnosti i promjena na turističkom tržištu.
Uvodne riječi su imali v.d. predsjednica Privredne komore dr Nina Drakić, amabasador Izraela Yahel Vilan, predstavnica Ministarstva ekonomskog razvoja Ivana Bulatović, te zamjenica direktorice Nacionalne turističke organizacije Aleksandra Maksimović. Moderatorka skupa bila je Sanja Marković, sekretarka Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva.

Tokom webinara gosti iz Izraela: Lioz Amar – Travaxy, Asaf Shiloni – Xoltar i Itai Green – Open Innovation and Traveltech Nation, upoznali su učesnike sa mogućnostima koje informaciono komunikacione tehnologije nude kroz smart turizam, predstavili su aktuelnosti i nove trendove i način kako da se što spremnije prođe kroz digitalnu transformaciju turizma.

Vršiteljka dužnosti predsjednice Komore dr Nina Drakić apostrofirala je nezaobilaznu ulogu ove asocijacije u međunarodnim procesima i povezivanju privrede, čiji je rezultat i organizovanje webinara sa kolegama iz Izraela. Najstarija crnogorska poslovna asocijacija ima potpisan Sporazum o saradnji sa Federacijom privrednih komora Izraela od 2011. godine.

Prema riječima Drakić, ekonomska saradnja sa Izraelom je dobra, ali prostor za unapređenje uvijek postoji. Tokom osam mjeseci 2021. godine, robna razmjena između Crne Gore i Izraela iznosila je rekordnih 8,9 miliona eura. Pandemija korona virusa je ostavila trag na stalni rast broja turista iz Izraela, pa je tokom prvih osam mjeseci ove godine u crnogorskom kolektivnom smještaju boravilo 10.579 gostiju iz ove države (74 % manje u odnosu na 2019. godinu), koji su ostvarili 29.649 noćenja (takođe 74% manje). Ukupne investicije iz Izraela od 2016. do jula 2021. godine iznose pet miliona eura.

Ona ističe da je panemdija kovida-19 negativno uticala na turizam, ali i otvorila mogućnosti za neke nove oblike poslovanja.
– Kriza može dovesti do brže transformacije turizma u smjeru održivog razvoja, uz nove tehnologije i rješenja smart tj. pametnog turizma. S obzirom da kvalitet turističke ponude, prije svega, zavisi od nivoa i kvaliteta turističkih proizvoda, interakcije turističkih poslenika i turista, te turista i destinacije, jasno je da je kvalitetna sinergija svih činilaca od presudnog značaja za stvaranje konkurente turističke slike Crne Gore – ocijenila je Drakić.

Ističe da je razvoj turističke industrije sve više uslovljen implementacijom digitalnih rješenja.
– Digitalna rješenja, ako se koriste na „pametan“ način, stvaraju novi koncept – smart turizam – omogućavajući visok stepen interaktivnosti i personalizovanog pristupa, što je jedan od vodećih zahtjeva savremenog turiste – naglasila je ona.

Ambasador Izraela Yahel Vilan zahvalio je Komori na izvanrednoj dosadašnjoj saradnji koja će se sigurno nastaviti na projektima u 2022. godini.
– Ambasada u Crnoj Gori je nerezidentna i fokus našeg rada je na kulturi, podršci ekonomiji i startapovima. Snažno podržavamo sve inicijative u pravcu jačanja preduzetništva, startap zajednice i inovacija – rekao je Vilan.

On ističe ulogu turizma kao glavnog pokretača crnogorske pirvrede.
– Vaša zemlja je popularna destinacija za turiste iz Izraela i smatram da će direktna avio linija između Tel Aviva i Tivta snažno doprinijeti njihovoj još većoj posjeti – rekao je ambasador.

Predstavnica Ministarstva ekonomskog razvoja Ivana Bulatović podsjetila je da je Crna Gora prva zemlja van Evropske eunije koja je usvojila Strategiju pametne specijalizacije (S3) još 2019. godine čiji je jedan od prioriteta održivi i zdravstveni turizam. Ona je naglasila da naša zemlja, kao IPA partner, učestvuje u sprovođenju projekta SMARTMED – Empower Mediterranean for SMART Tourism čiji je cilj razvoj Mediterana kao atraktivne, pametne i inkluzivne destinacije.
– Glavni izazovi sa kojima treba da se suoči projekat SMARTMED jesu izražena sezonalnosti i nedostatak efektivne saradnje između glavnih turističkih aktera. Glavni rezultat projekta SMARTMED je definisanje novog poslovnog modela SMART (pametnog) turizma, koji će se izraditi na osnovu sprovedenih analiza, konsultacija sa turističkim akterima, testiranja kroz pilot projekte kao i povećanje kapaciteta za njihovo sprovođenje – rekla je Bulatović.

Prema njenim riječima, članice SMARTMED-a će zajedno, na osnovu specifičnih potreba svake od zemalja učesnica, razviti poslovni model za pametni i održivi turizam i inovacije u turizmu na Mediteranu. Stečeno znanje će biti pretočeno na nivou Evropske unije u obliku e-learning platforme, sa definisanim preporukama za razvoj budućih politika, koje bi se mogle iskoristiti u okviru budućeg finansijskog okvira u razdoblju 2021-2027.

Bulatović je takođe navela projekat DUE MARI – Next Generation Tourism Development, i to pod okriljem programa Interreg IPA CBC Italija-Albanija-Crna Gora, u kome je Ministarstvo partner . Navela je da ministarstvo ulaže velike napore i u kreiranje Strategije razvoja turizma do 2025. godine.

– Strategijom su definisani strateški i operativni ciljevi koji iz njih proizilaze, jer moramo raditi na diverzifikaciji turističkog proizvoda, unapređenju usluga, razvoju ljudskih resursa, unapređenju infrastrukture i instuitucionalnog okvira, digitalizaciji i inovacijama, te destinacijskom menadžmentu koji uključuje planiranje, networking, učešće privatnog sektora u promociji destinacije – rekla je Bulatović.

Aleksandra Maksimović, zamjenica direktorice Nacionalne turističke organizacije, predstavila je crnogorske turitičke potencijale. Ona je istakla da naša država u kontinuitetu investira u turizam, kako na primorju tako i na sjeveru zemlje, jer je riječ o jednoj od strateških grana razvoja.

– Nacionalna turistička organizacija posvećena je promociji crnogorske destinacije i zbog pandemije smo pokrenuli novu globalnu kampanju kojom želimo da istaknemo prirodne ljepote naše zemlje, apostrofiramo vezu između ljudi i prirode i prezentujemo sve to u digitalnom svijetu – navela je Maksimović.

Moderatorka Sanja Marković kazala je da je turistička industrija blisko povezana i zavisna od razvoja informacione tehnologije i Interneta.
– Digitalna tranformacija je trend u turizmu koji traje već godinama i uticala je na svaki aspekt turizma, i iz perspektive korisnika i pružatelja usluge, a pandemija uzrokovana koronavirusom samo je ubrzala proces. Trenutna situacija u turizmu navodi mnoge turističke privrednike, da revidiraju svoje poslovanje kroz digitalnu transformaciju kako bi efikasnije koristili svoje potencijale i resurse – rekla je Marković.

Dodaje da Internet pruža nove mogućnosti zajedničkog djelovanja fizičkog i digitalnog svijeta.
– Internet omogućava direktniju i aktivniju interakciju između turista, turističkih proizvoda i destinacija. Kreativnost i inovacije donijeli su nova rješenja Digitalizacija je pojam koja će svakako obilježiti turistički sektor u narednim godinama, a sve pod imperativom smart turizma, koji pruža pogodnost i interaktivnost i nudi personalizovane usluge turistima – zaključila je Marković.

Lioz Amar iz kompanije Travaxy naveo je da se, uz pomoć njihovih digitalnih usluga, turističke agencije pretvaraju u stručnjake za pristupačnost smještaja turistima sa invaliditetom i starijim osobama.
Travaxy omogućava turističkim agencijama da pretražuju smještaj, pri tome birajući odgovorajući parametar invaliditeta (stari ljudi kojima je potrebna pomoć, problemi sa sluhom, vidom, ostali fizički invalididteti, kao i specifične potrebe). Travaxy se integriše u već postojeći proces rezervacije online smještaja.

– Travaxy će promovisati turističke agencije koje podržavaju jednake mogućnosti za sve putnike. Ovaj program nosi minimalan rizik, lak je za održavanje, i donosi vam zadovoljne mušterije. Tržište je ogromno, ima više od 200 miliona ljudi na svijetu sa nekom vrstom invalidnosti i starijih kojiima treba pomoć. Istraživanja su pokazala da bi ovi putnici platili duplo, samo ako bi im se omogućio ovakav tiip smještaja – naveo je Amar.

Asaf Shiloni, Xoltar, kazao je da njihova tehnologija fuzije senzora tumači ljudske emocije na osnovu izraza lica, obrazaca glasa, konteksta i drugih neverbalnih znakova. Riječ je o inovativnoj i moćnoj platformi za autonomne (digitalne) asistente koji pružaju korisničku podršku, koja je razvijena i dizajnirana da pruži virtuelnu korisničku uslugu uz osjećaj kao da je dobijate od čovjeka iako nije tako.

Xoltarov lokalni pomoćnik sa veštačkom inteligencijom koristi verbalnu i neverbalnu komunikaciju kako bi pomogao korisnicima u vezi sa pitanjima i svakodnevnim uslugama, omogućavajući tako preduzećima da poboljšaju svoje korisničko iskustvo, uštede troškove smanjenjem broja zaposlenih ili povećaju efikasnost rada oslobađanjem postojećeg osoblja koje onda ima vremena da se bavi drugim stvarima ili komplikovanijim slučajevima.

– Koristeći Xoltarovu vještačku inteligenciju svjesnu emocija, preduzeća mogu da iskoriste ove personalizovane podatke kako bi poboljšali svoje poslovanje i korisničko iskustvo. Glavni benefiti ove tehnologije su, između ostalog, personalizovani razgovori, milioni istovremenih interakcija, brže vrijeme rješavanja problema, iskustvo bez dodira, potpuna pristupačnost – naveo je Shiloni.

Itai Green, osnivač je i direktor Innovate Israel – prve platforme za putovanja koja povezuje startape sa vodećim kompanijama i zainteresovanim stranama u sektoru turizma.
– Na početku kovid-krize postalo je jasno: svi su danas online – i vaši zaposleni i klijenti. Kompanije koje su se više oslanjale na tehnologiju pokazale su veću fleksibilnost u poslovanju. I nakon kovida imaćemo brojne izazove i moramo za njih biti spremni. Moramo biti efikasniji, a to je jedino moguće primjenom tehnologije – rekao je on.

Green ističe ulogu vlada u oporavku turizma.
– Vlade moraju pomoći razvoju turizma jer bez ovog vida podrške biće potrebno mnogo više vremena za oporavak ove značajne grane – naveo je on.
Ukazao je na to da Izrael može biti veoma važan partner kada je u pitanju razvoj startap biznisa.

– Mnogi smatraju da rješenja dolaze iz samog preduzeća, iz odjeljenja za istraživanje i razvoj. Međutim, griješe! Probleme možete identifikovati uz pomoć ljudi iz tog sektora, ali rješenja dolaze iz startapova i neophodno je da razvijate saradnju sa njima i to je ključ za uspješnu 2022. godinu – smatra Green.

U radu seminara učestvovali su i crnogorski privrednici koji su kroz komunikaciju sa prezenterima upoznati sa detaljima primjene digitalnih rješenja u turizmu i mogućnostima za unapređenje njihovog poslovanja.

(Privredna komora Crne Gore)

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još