Završena 6. sjednica SO Kotor

 Završena 6. sjednica SO Kotor

U nastavku šeste sjednice Skupštine opštine Kotor, spomenik prirode „stablo crne topole“ (Populus nigra linnaeus, 1758) u Starom gradu proglašeno je zaštićenim prirodnim dobrom. Kako je obrazložila sekretarka opštinskog Sekretarijata za zaštitu prirodne i kulturne baštine Bojana Petković, ovo stablo je botanički i istorijski vrijedno, te predstavlja jedan od simbola Starog grada.

Odbornici su većinom glasova, usvojili Predlog Plana i programa rada i finansijskog poslovanja OJU “Muzeji“ Kotor za 2021. godinu, bili su infomisani o realizaciji Programa kulturnih manifestacija za 2020. godinu i upoznali se sa Programom kulturnih manifestacija za ovu godinu.

Odbornik Socijalističke narodne partije Ljubenko Borović je iznio stav da bi nosilac kulturnih dešavanja u gradu morao biti Centar za kulturu “Nikola Đurković” koji bi objedinjavao sve manifestacije u jednom, te da je veoma važno da neodvojiv segment kulturnih gradskih programa budu djeca i mladi. “Imamo pet osnovnih, tri srednje škole i dva fakulteta u Kotoru, što predstavlja ogroman potencijal za učešće djece i mladih u kreiranju kulturnih društvenih aktivnosti. Smatram važnim i da se pokrene pitanje planiranog otvaranja muzeja NOR-a”, kazao je Borović.
Predsjednik Opštine Kotor Vladimir Jokić je mišljenja da se radi o dokumentu koji će najprije pretrpjeti promjene. Između ostalog, skrenuo je pažnju odbornicima da će stavka u budžetu za kulturu, koja iznosi 140 000 eura, a odnosi se na kupovinu udžbenika najvjerovatnije biti “oslobođena”, budući da je Vlada Crne Gore nedavno postigla dogovor i da će od jula ove godine država preuzeti na sebe obavezu kupovine udžbenika. Bio je saglasan sa stavom odbornika Borovića da mora postojati krovna uloga koordinatora kulturnih zbivanja u gradu.
Odbornik Špiro Vulović (Demokrate) je podsjetio da su mjesne zajednice značajni nosioci kulturno-turističkih dešavanja u gradu i da bi trebalo podržati njihovu aktivnost.
“Za kulturu je uvijek malo novca, zahtjevi su veliki, a punjenje opštinskog budžeta vrlo neizvjesno”, konstatovao je odbornik DPS-a Željko Aprcović, uz komentar da je program dobar i kvalitetan. On je pohvalio želju sekretarijata da učenici na području kotorske opštine i ove školske godine dobiju besplatne udžbenike. Prošle godine su se, podsjetio je Aprcović, održali razni kulturni programi, ali je neuporedivo manje predviđenog novca utrošeno zbog poznate situacije sa panedmijom korona virusa. Raduje ga, kaže, što je fokus sekretarijata ove godine stavljen na crnogorsku i kotorsku produkciju programa.

Čulo se i o stanju u oblasti prevencije bolesti zavisnosti, RE populacije i rodne ravnopravnosti za 2020. godinu, a pred odbornicima se našao i Program aktivnosti iz ove oblasti za 2021. godinu koji je predstavila savjetnica u Sekretarijatu za kulturu, sport i društvene djelatnosti Opštine Kotor Snežana Stevović Janković. Kako je kazala, u planu je, između ostalog, izrada Lokalnog plana za socijalnu inkluziju koji će tretirati sve ranjive grupe. U pandemijskoj godini, pojasnila je, redovne aktivnosti koje podrazumijevaju rad sa obrazovnim ustanovama u gradu su odložene. Međutim, pribjegli su alternativnim modelima u radu kako bi bili u direktnom kontaktu sa mladima.

Predstavljeni su Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Fondacije „Kotorski festival pozorišta za djecu“ za 2019. godinu, te Predlog Plana i programa rada sa finansijskim planom za 2020. godinu ove fondacije, te izvještaj o radu i finansijski izvještaj JU KC „Nikola Đurković“ za 2020. godinu.
Razriješeni su predsjednik i članovi Skupštine Turističke organizacije Kotor (Željko Aprcović predsjednik i članovi: Nikola Banićević, Dušanka Petrović, Tijana Čađenović, Ivana Mirošević, Suzana Radulović, Uglješa Vukašinović, Ana Lindi, Tamara Samardžić.), a novoimenovani su: Vladimir Jokić-predsjednik i članovi: Ognjen Vukasović, Nebojša Mandić, Milica Tomović, Stefan Lončarević, Goran Grbović, Bojana Jovanović, Milica Ercegović i Mija Moštrokol.
U Savjet za predstavke i pritužbe, umjesto dosadašnjeg člana Rajka Dašića, imenovan je Slobodan Stojanović.
Uslijedila su odbornička pitanja i odgovori.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još