18.mart-Svjetski dan reciklaže

 18.mart-Svjetski dan reciklaže

Povodom Svjetskog dana reciklaže koji se obilježava 18. marta, Komunalno preduzeće Kotor donira platnene kese tj. cegere našim građanima koji tokom mjeseca marta na blagajni preduzeća plate mjesečni račun za odvoz otpada.

“Cilj akcije je da se smanji upotreba plastičnih kesa, koje imaju negativan uticaj na životnu sredinu i zdravlje ljudi, a ujedno ostavljaju i ružnu sliku kada ih vidimo u prirodi ili ih vjetar raznosi po ulici. Ovom akcijom želimo da se upotreba cegara vrati u domaćinstva koji su ranije bili neizostavni prilikom odlaska u trgovinu”, rekla je za “Eko kutak” Jelena Radunović, savjetnica za zaštitu životne sredine u Komunalnom preduzeću.

Obične plastične kese se ne mogu razgraditi pod dejstvom mikroorganizama. Za njihovu razgradnju u prirodi, pod dejstvom svjetlosti i drugih faktora, na osnovu nekih istraživanja potrebno je i do 100 godina. Istraživanja su pokazala, da svaki građanin Crne Gore godišnje potroši oko 730 plastičnih kesa.
Takođe, predlog Zakona o upravljanju otpadom koji je u proceduri, predviđa zabranu upotrebe plastičnih kesa uz velike novčane kazne za nepoštovanje zakona. Zato Komunalno preduzeće Kotor, čiji se radnici svakodnevno susreću sa problemom nesavjesnog odlaganja plastičnih kesa, ovom akcijom želi da naši građani ponovo steknu naviku korišćenja cegera.

Inače, tokom prošle godine „Komunalno Kotor“ je već doniralo platnene kese zaposlenima u organima lokalne samouprave, javnim preduzećima, obrazovnim i zdravstvenim ustanovama na teritoriji naše opštine, a sve u cilju podizanja svijesti građana kako bi smanjili upotrebu plastičnih kesa.

Proteklih mjeseci, na raznim lokacijama u opštini je bilo postavljeno mobilno reciklažno dvorište gdje je moguće odvojeno prikupljanje papira, plastike, metala, stakla, baterija i akumulatora, elektronskog otpada. Rezultati su prevazišli očekivanja i pokazali su da se gradjani pridržavaju pravila ovakvog odlaganja otpada. Takodje, na pojedinim kontejnerskim mjestima postoje i posebni boksevi za prikupljanje kartonske i PET ambalaže, koja se kasnije plasira na tržištu sekundarnih sirovina. Na taj način se na sanitarnim deponijama odlaže manje otpada.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još