Adekvatnim kaznama protiv nasilja nad ženama

 Adekvatnim kaznama protiv nasilja nad ženama

Foto:Ombudsman

Slučajevi nasilja nad ženama i porodičnog nasilja rijetko su izolovane i sporadične pojave, zbog čega Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore apeluje na dalje jačanje svijesti javnosti o važnosti prijavljivanja ovih djela. Pristup u kojem se nasilnički događaj posmatra izolovano od nasilničkog konteksta omogućava praksu blagog kažnjavanja, ako se izuzme postupanje sudova za prekršaje.
Prema Informaciji u vezi sa prijavljenim i procesuiranim slučajevima diskriminacije za period od 1. januara do 30. juna ove godine, Uprava policije je registrovala 130 krivičnih djela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici (u istom periodu 2019. godine registrovano je 110 krivičnih dje

Ilustracija

Što se tiče podataka civilnog sektora, Sigurnoj ženskoj kući prošle godine javilo se 600 osoba sa iskustvom porodičnog nasilja, dok je inicijalno savjetovanje pruženo čak 1010 puta..

Iz kancelarije Ombudsmana ističu da se samo adekvatnim kaznama za nasilnike može postići željeni efekat.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još