Agnija Mrkaić najbolja studentkinja Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

 Agnija Mrkaić najbolja studentkinja Fakulteta za turizam i hotelijerstvo

Studentkinja Fakulteta za turizam i hotelijerstvo UCG-a na studijskom smjeru Turizam i hotelijerstvo, Agnija Mrkaić (10.00), najbolja je studentkinja ovog fakulteta, a tim povodom joj je uručena nagrada za najveći uspjeh tokom studija, za studijsku 2020/21. godinu.

„Navedena nagrada Univerziteta Crne Gore lično za mene kao najboljeg studenta FTH-a predstavlja izuzetan osjećaj zadovoljstva i priznanja za moj ostvareni uspjeh, što će predstavljati u budućnosti još veći podstrek i motivaciju u još uspješnijem ostvarivanju i razvijanju svog stvaralačkog duha i naučno – radne motivisanosti na polju naučne discipline koju sam i odabrala“, kazala je ona.

Agnija objašnjava da je za postizanje uspjeha bilo potrebno puno ličnog odricanja i zalaganja, uskraćivanja nekih ličnih slobodnih aktivnosti, ali sve sa jakom motivacijom i jakim entuzijazmom da bi se ostvario postignut rezultat.

Ona kaže da su aktivnosti koje su posebno pomogle u sticanju određenih znanja i vještina na fakultetu izražena interaktivnost između studenata i profesora, pristupačna komunikativnost sa profesorima u razjašnjavanju određenih nejasnih materija i uočene određene problematike.

Foto: Univerzitet Crne Gore

„Takođe mi je posebno pomogao tzv. praktični rad u određenim hotelskim jedinicama, kao i razmjena iskustava sa personalitetom istih, zatim edukativni časovi i predavanja od stručnog osoblja – menadžmenta reprezentativnih hotelskih jedinica sa područja Crne Gore, a takođe i razni seminarski radovi, prezentacije, studije slučaja i slični oblici sa naučno – edukativnim sadržajima“, rekla je najbolja studentkinja FTH-a.

Njeni planovi za budućnost odnose se na dalje usavršavanje u ovoj oblasti. „Kao mlad  i ambiciozan čovjek želim dalje usavršavanje ii interdisciplinaran pristup daljem usavršavanju, na koji način bih dala veći doprinos dostignućima iz navedene oblasti, kako za sebe, tako i za društvenu zajednicu u cjelini“.

„Svakako želim nastaviti i dalje školovanje, a s najvećim zadovoljstvom to želim i ostvariti prvenstveno u Crnoj Gori, a u inostranstvu eventalno ako određena naučna oblast za koju sam zainteresovana ne bi u dovoljnoj mjeri bila zastupljena u obrazovnom i naučnom sistemu u Crnoj Gori“, dodala je Agnija.

„Kao što je i aktuelno, turizam predstavlja jednu od osnovnih grana privrede u Crnoj Gori i perspektivu za budući ekonomski razvoj crnogorske privrede. Takođe, s obzirom da je turizam i hotelijerstvo privredna grana koja je zadnjih godina u ekspanziji na nivou svjetske zajednice, moj Fakultet predstavlja perspektivu za čovjeka koji želi da se lično – profesionalno i naučno dokaže ili istakne kao privrednik sa zapaženim mjestom na turističkoj mapi Crne Gore i šire, dajući sebi okosnicu za lični uspjeh i samopotvrđivanje. Perspektiva je vidna i u sticanju priznanja u društvenoj zajednici, kao istaknute društvene ličnosti, a time je dat veliki doprinos društvenoj zajednici u kojoj živimo, što je i svima nama krajnja obaveza i dužnost da se na nesebičan način odužimo i zajednici u kojoj smo ponikli“, zaključila je studentkinja.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još