Akcija besplatnog sakupljanja komposta

 Akcija besplatnog sakupljanja komposta

Samostalna savjetnica za zaštitu životne sredine u DOO Komunalno Kotor, Jelena Radunović, kazala je da je kompost proizveden u kompostani ovog preduzeća prvog kvaliteta. 

Ona je podsjetila na akciju besplatnog sakupljanja zelenog otpada u okviru koje građani mogu dobiti besplatni kompost. 

“Komunalno preduzeće Kotor počelo je sa akcijom besplatnog sakupljanja zelenog otpada koji preuzimamo od građana, a zauzvrat smo im obezbjedili tri kg komposta koji se proizvodi na našoj kompostani. 

Akcijom je predviđeno da građani svakog petka u mjesecu, ostave svoj sakupljeni zeleni otpad pored najbližeg kontejnera, o čemu je potrebno da obavijeste naše zaposlene, nakon čega će biti evidentirani i na taj način će moći da preuzmu određenu količinu komposta.

 Naš kompost se primjenjuje u poljoprivredi, vrtlarstvu, hortikulturi i za uzgoj raznih biljnih vrsta. Kao kvalitetno organsko đubrivo popravlja fizičko-hemijske i mikrobiološke osobine tla, što potvrđuju redovne analize iz Centa za ekotoksikološka istraživanja. 

Sprovedene analize potvrđuju da je proizvedeni kompost prve kategorije kvaliteta na osnovu Pravilnika o uslovima za preradu biootpada i kriterijumima za određivanje kvaliteta produkata organskog recikliranja iz biootpada (“Sl. list Crne Gore”, br.59/13) 

Kontakt telefon na koji se građani mogu prijaviti i dobiti više informacija je 032-325-677 i 067-591-237 ili na e-mail komunalnokotor@t-com.me / zastitazs@jkpkotor.com”, kazala je Radunović.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još