Akcija isključenja neredovnih platiša vode

 Akcija isključenja neredovnih platiša vode

Foto: t-portal

Preduzeće „Vodovod i kanalizacija Kotor“ pokrenulo je proceduru isključenja sa distributivne mreže potrošača koji imaju dugovanja po osnovu utrošene vode i odvođenja otpadnih voda, a u visini duga od preko 1.000,00 eura.

,, Svjesni smo činjenice da su građani i privreda u poslednjih godinu dana pretrpjeli posljedice uzrokovane corona virusom, što se negativno odrazilo na njihove mjesečne prihode, ali ova dugovanja su nastala u periodu prije pojave virusa, neredovnim plaćanjem računa. Ovom prilikom ponovo pozivamo sve potrošače koji imaju dugovanja preko 1.000,00 eura a i one koji imaju dugovanja u manjem iznosu od navedenog a nisu u mogućnosti da u cjelosti plate, dođu u prostorije preduzeća i potpišu Sporazum o otplati duga na rate, kojim će izbjeći mjere isključenja ili prinudne naplate putem izvršitelja. Potpisivanje Sporazuma o otplati duga na rate, neće biti moguće za one potrošače koji budu isključeni sa mreže, već će svoj dug morati platiti u cjelosti, kako bi se omogućilo ponovno priključenje na mrežu“, saopštili su iz preduzeća, napominjući da je do kraja naredne sedmice planirano isključenje 50 potrošača sa distributivne mreže, dok će intezitet isključenja u budućem periodu zavisiti od odaziva građana na opomene.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još