Akcija sakupljanja alkalnih baterija i baterija za mobilne telefone

 Akcija sakupljanja alkalnih baterija i baterija za mobilne telefone

D.O.O “Komunalno Kotor” počeo je akciju sakupljanja opasnog otpada u vidu odlaganja istrošenih alkalnih baterija i baterija iz mobilnih telefona. Akcija je počela u devet obrazovnih ustanova na teritoriji Opštine Kotor (O.Š. “Njegoš” na Benovu i u Škaljarima, O.Š. “Ivo Visin” Prčanj, O.Š. “Veljko Drobnjaković” Risan, Gimanzija Kotor, Srednja pomorska škola Kotor, JU Resursni centar za sluh i govor “Dr Peruta Ivanović” Kotor, JPU “Radost” i PPU “Osmjeh”)

Baterije sadrže opasne materije – olovo, kadmijum i živu, a najveći dio njih završi u komunalnom otpadu, što predstvalja veliki rizik po životnu sredinu a samim tim i zdravlje ljudi. Kada se alkalne baterije odlože u kontejner sa komunalnim otpadom, čitav sadržaj tog kontejnera poprimi karakteristiku opasnog. Procesom raspadanja i razgradnje teški metali odlaze u zemlju ali i podzemne vode, potom u lanac ishrane. Sa druge strane, ukoliko se spale, teški metali dospijevaju u vazduh u vidu sitnih čestica a dalje opet u zemljište i vodu.

Istraživanja pokazuju da četvoročlano domaćinstvo iskoristi godišnje čak 20 alkalnih baterija, dok se u Crnoj Gori godišnje uveze i utroši oko 50 tona istih.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još