Akvarijum “Boka” doprinos naučno istraživačkom radu i turističkoj ponudi

 Akvarijum “Boka” doprinos naučno istraživačkom radu i turističkoj ponudi

Foto: Institut za biologiju mora

Priznanje za poseban doprinos u razvoju naučnoistraživačkog, stručnog i umjetničkog rada i međunarodnog pozicioniranja Univerziteta Crne Gore za rezultate ostvarene tokom 2020. godine, pripalo je Dr Mirko Đurović.

Iako je u dosadašnjeg rada u Institutu učestvovao u najznačajnijim projektima posebno zadovoljstvo u 2020. godini, je završetak projekta MONTEAQUA, koji finansira Norveško ministarstvo vanjskih poslova (2017-2020).

Foto: Institut za biologiju mora

– Završili smo i otvorili prvi morski akvarijum u Crnoj Gori – Akvarijum Boka i u okviru projekta realizovali veliki broj značajnih aktivnosti na polju harmonizacije i pomoći nadležnim institucijama u cilju prevazilaženja određenih prepreka na polju zaštite životne sredine i morskog ekosistema, kao dio procesa u pregovaračkom pogljavlju 27″ – kazao je Đurović, vjerujući da će taj sadržaj biti naučno, edukativno, kulturno i turističko čvorište Kotora, u kojem će se edukovati mlađe generacije crnogorskih đaka o tome šta je more, šta su najljepše odlike biljnog i životinjskog svijeta Boke i crnogorskog primorja.

Đurović je autor i koautor 67 naučnih radova objavljenih u međunarodnim časopisima, a u 2020. godini je i koautor enciklopedije u izdanju SPRINGER.

Trenutno je rukovodilac tri međunarodna projekta, a odlukom Naučnog vijeća Instituta za biologiju mora naimenovan je za rukovodioca nove podorganizacione jedinice – Centra za zaštitu biodiverziteta Jadranskog mora – BOKA AKVARIJUM. Učestvuje u primjeni sporazuma ACCOBAMS i naučno je odgovorna osoba za zaštitu delfina i kitova na crnogorskom primorju.

Za priznanje su ga predložile kolege Instituta za biologiju mora, što ga, kaže, čini posebno srećnim jer je to kolektiv sa izuzetnom harmonijom što potvrđuju uspjesi.

Nagrada je, dodaje, i stimulans za dalje promišljanje o unaprjeđenju sopstvenog i kolektivnog naučnog djelovanja pa samim tim se već rađaju i nove ideje.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još