Bez vode dio Grblja do 11 časova

 Bez vode dio Grblja do 11 časova

Foto: t-portal

Potrošači na području Popove ulice, Lukavaca i Radanovića, na potezu od Auto centra Tomičić do Osnovne škole, koji se  snabdijevaju vodom sa izvorišta Simiš, bez vode su do 11 časova.

Zbog nepredviđenih radova na rekonstrukciji saobraćajnice, iskop rova za polaganje vodovodnog cjevovoda nije mogao  biti završen u predviđenom roku.

Tehnička služba Vodovoda i kanalizacije Kotor izvršila je sve pripremne radove, tako da će se  pristupiti prespajanju novog cjevovoda odmah nakon pripreme rova.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još