Budžet Opštine Kotor za 2021. godinu 16 miliona i 809 hiljada eura

 Budžet Opštine Kotor za 2021. godinu 16 miliona i 809 hiljada eura

Opštinski budžet za 2021. godinu iznosi 16.809.000 EUR, odlučeno je na posljednjem zasijedanju Skupštine opštine Kotor. Obrazlažući budžet, te odgovarajući na brojne diskusije i sugestije odbornica i odbornika, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić je rekao da su sve organizacione jedinice, već u septembru dostavile zahtjeve.

Na kritike odbornika DPS Željka Avramovića o stavkama budžeta, Jokić je rekao da je pokrenuto više aktivnosti kako bi naplata prihoda od poreza na nepokretnosti bila bolja.

-Nismo planirali dividendu od Luke Kotor u 2020.godini. Kada je riječ o prihodu od ulaznica na bedeme, ostvarena je trećina od onoga što je planirano u jednoj dobroj godini“, pojasnio je Jokić.

Odbornik Željko Aprcović (DPS) je kazao da je  realizacija budžeta  21 milion, na što je Jokić odgovori: „Ona se tuda negdje kreće u odnosu na planiranih 27 miliona. Međutim, moramo da budemo realni, da u taj 21 milion realizacije ulaze prenesena sredstva od 5,6 miliona, kao 2,1 milion knjižen kupovinom Jugopetrola, pa kada se to izuzme, realna realizacija budžeta ove godine je oko 13 miliona EUR. U procesu smo izrade seta mjera podrške lokalnim privrednicima. Pokušavamo da budemo što širi u onome što nudimo u paketu podrške, ali ne u dijelu sa davanjima na štetu budžeta, već u opcijama prema privrednicima. Na prvoj januarskoj skupštini nadam se da ćemo moći da usvojimo tu vrstu mjera“, kazao je Jokić,

Odgovarajući odbornici GP URA Jokić se ukazao na izmjene zakona kojim se određuju prihodi lokalnih samouprava, oko čega, kako je naveo, postoji apsolutna saglasnost. „Odnosno da se izvorni prihodi lokalnih samouprava povećaju, a ono što su davanja odlučiće centralna vlast Crne Gore, uz konsultacije lokalnih samouprava.

 Odbornik SD se interesovao za stavku plate, te realizaciju poreza i doprinosa. Gradonačelnik je objasnio da je stavka za plate smanjena. Iskoristio je priliku da kritikuje bivšu vlast koja nije, a mogla je, proglasila Vrmac parkom prirode. 

„Kada je riječ o decentralizaciji lokalne vlasti, opredjeljenje je da se nastavi sa praksom da se mjesne zajednice i stanovništvo do kraja konsultuju. Predsjednik opštine je odgovoran za izvršenje budžeta“, kazao je Jokić, dodavši i da, kada je riječ o zabrani gradnje, lokalna uprava u intenzivnoj komunikaciji sa Ministarstvom, ekologije i prostornog planiranja, kako bi se ovaj proces doveo do kraja, a moratorijum i formalno prekinuo. 

„Gospodin Špiro Vulović (Demokrate) je govorio o broju zaposlenih, funkcionalnosti preduzeća i profitu. Slažem se da je potrebno izmijeniti sistem koji to reguliše, jer dolazi do apsurdnih situacija kada postoje stvari koje bi se mogle drugačije riješiti“, kazao je Jokić, dodavši da je brojka od 500 zaposlenih u lokalnoj administraciji i njenim preduzećima, koju je naveo Vulović, ustvari veća, što ne mogu ni veći gradovi da opsluže. On je kazao da će se u narednom periodu, kroz donošenje novih sistematizacija i sagledavanja kompletnog procesa rada, provjeriti gdje su „slabe karike“, kako bi se došlo do adekvatnog broja zaposlenih u Opštini, ali i da se ispoštuju zakonska prava onih koji će eventualno biti  tehnološki višak“, dodao je Jokić. 

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još