Crna Gora i Austrija finansiraće 11 zajedničkih naučnoistraživačkih projekata za period 2021-2022. godina

 Crna Gora i Austrija finansiraće 11 zajedničkih naučnoistraživačkih projekata za period 2021-2022. godina

Na osnovu Sporazuma između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Austrije o naučnoj i tehnološkoj saradnji potpisanog u Podgorici 10. juna 2009. godine, Ministarstvo nauke Crne Gore i Agencija za međunarodnu saradnju u obrazovanju i istraživanju Republike Austrije raspisali su Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Austrije za period 2021-2022. godina.

Nakon rezultata evaluacije obje strane, te u skladu sa utvrđenim uslovima i prioritetima Konkursa  i dostupnog budžeta dvije zemlje, Mješovita komisija za naučnu i tehnološku saradnju između Crne Gore i Republike Austrije, od prijavljenih 16, za finansiranje je odobrila 11 projekta, te usaglasila i potpisala Protokol sa četvrtog zasijedanja, elektronskim putem.

Naučnoistraživački projekti će se realizovati u vidu zajedničkih posjeta (putni troškovi i dnevnice) istraživača iz Crne Gore i Republike Austrije, a koji će učestvovati u zajedničkim istraživačkim projektima.

Ministarstvo nauke će za svaki projekat obezbjediti sredstva u iznosu od 4.500 eura za crnogorski tim, a Agencija za međunarodnu saradnju u obrazovanju i istraživanju će obezbjediti sredstva u iznosu od 4.500 eura za austrijski tim, po godini.

Planirani datum početka realizacije projekata je 01. januar 2021. godine, dok je datum završetka projekta 31. decembar 2022. godine.

U slučaju da zdravstvena situacija vezana za pandemiju COVID-19 ne bude dozvoljavala da projekti počnu sa implementacijom 01. januara 2021. godine, produženje roka za implementaciju projekata regulisaće se aneksom.

Avatar

Dubravka Perović

Pročitajte još