Danas sjednica Skupštine Opštine Kotor

 Danas sjednica Skupštine Opštine Kotor

Foto: SO Kotor

Sjednica Skupštine Opštine Kotor, šesta po redu, zakazana je za danas s početkom u 10 sati u sali kina “Boka.

Predloženi dnevni red:

 1. Predlog Odluke o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Opštine Kotor.
 2. Predlog Odluke o potvrdi Odluke o upotrebi sredstava stalne budžetske rezerve radi otklanjanja posledica štete od požara na pomoćnom objektu Krstičević Ljubomira, broj: 01-018/21-3340 od 16. 03. 2021. godine.
 3. Predlog Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2021. godinu.
 4. Predlog Odluke o usvajanju Plana potrošnje Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2021. godinu.
 5. Predlog Programa uređenja prostora za 2021. godinu sa Programom urbane sanacije.
 6. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o porezu na potrošnju.
 7. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o porezu na igre na sreću i zabavne igre.
 8. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o porezu na firmu ili naziv.
 9. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o plaćanju naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa.
 10. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju naknade za finansiranje poslova od interesa za lokalno stanovništvo.
 11. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o visini naknade za izuzeto gradsko građevinsko zemljište.
 12. Predlog Odluke o stavljanju van snage Programa upotrebe sredstava od naknade za korišćenje dobara od opšteg interesa.
 13. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o opštinskom porezu na nepokretnosti.
 14. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o usklađivanju iznosa lokalnih administrativnih taksi.
 15. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uvođenju prireza.
 16. Predlog Odluke o stavljanju van snage Rješenja o povećanju opštinskih naknada.
 17. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o uvođenju izletničke takse.
 18. Predlog Odluke o proglašenju zaštićenog prirodnog dobra: spomenik prirode „stablo crne topole“ (Populus nigra linnaeus, 1758) u Starom Gradu Kotoru“
 19. Predlog Plana i programa rada i finansijskog poslovanja OJU Muzeji“ Kotor za 2021. godinu.
 20. Informacija o realizaciji Programa kulturnih manifestacija za 2020. godinu.
 21. Program kulturnih manifestacija za 2021. godinu.
 22. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem Fondacije „Kotorski festival pozorišta za djecu“ za 2019. godinu.
 23. Predlog Plana i programa rada sa finansijskim planom za 2020. godinu Fondacije „Kotorski festival pozorišta za djecu“.
 24. Izvještaj o stanju u oblasti prevencije bolesti zavisnosti, RE populacije i rodne ravnopravnosti za 2020. godinu.
 25. Program aktivnosti iz oblasti za prevenciju, rodne ravnopravnosti i RE populacije za 2021. godinu.
 26. Izvještaj o radu JU KC „Nikola Đurković“ za 2020. godinu.
 27. Finansijski izvještaj JU KC „Nikola Đurković“ za 2020. godinu.
 28. Izbor i imenovanja:

-Predlog Rješenja o razrješenju Skupštine Turističke organizacije Kotor.

– Predlog Rješenja o imenovanju Skupštine Turističke organizacije Kotor.

– Predlog Rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Savjeta za predstavke i pritužbe.

– Odbornička pitanja i odgovori. 

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još