Danas sjednica SO Kotor

 Danas sjednica SO Kotor

Danas će biti održana sjednica SO Kotor. Na dnevnom redu su:

 • Usvajanje Zapisnika sa V sjednice Skupštine Opštine Kotor.
 • Usvajanje Zapisnika sa VI sjednice Skupštine Opštine. 
 1. Izvještaj o radu predsjednika Opštine Kotor za godinu sa Izvještajem o radu organa lokalne uprave i službi
 2. Predlog programa rada Skupštine opštine Kotor za 2021.godinu
 3. Predlog Zaključka o imenovanju članova odbora direktora „Luke Kotor“ AD Kotor
 4. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Odluku Odbora direktora DOO “Komunalno Kotor” Kotor o razrješenju direktora Društva
 5. Predlog Rešenja o razrešenju sekretarke SO Kotor
 6. Predlog Rešenja o imenovanju v. d. sekretarke SO Kotor
 7. Predlog Odluke o završnom računu budžeta Opštine Kotor za 2020.godinu
 8. Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obimu i vrsti dopuštenih radova na spoljnim djelovima stambene zgrade
 9. Predlog Odluke o postavljanju odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata na teritoriji opštine Kotor
 10. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju stubne trafostanice STS 10/0,4kV 100kVA „Poljice“ sa priključnim 10 kV kablovskim vodom i NN mreža traforeona STS – Krivošije Donje
 11. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za izgradnju 10 kV kablovskog voda i optičkog kabla od TS 10/0,4kV “Tunel” do TS 10/0,4kV “Kavač 7”-K.O. Kavač, Kotor (Region 5)
 12. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o prodaji zemljišta-kat.parc. 1275/1 K.O. Dobrota I radi dokompletiranja urbanističke parcele
 13. Predlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o prenosu -prodaji zemljišta označenog kao kat.parc. 1358/3 K.O. Dobrota I radi legalizacije objekta
 14. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na ustanovljavanje prava službenosti za polaganje priključnog podzemnog 10 Kv voda preko katastarskih parcela 508 i 1304 sve K.O. Zagora uz naknadu
 15. Predlog Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljenje stubne trafostanice STS 10/0, 4Kv 250kV sa priključkom 10kV kablovskim vodom na kat.parc.678 KO Vranovići
 16. Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku ženskom preduzetništvu sa Izvještajem sa javne rasprave
 17. Predlog Odluke o linijskom gradskom i prigradskom prevozu putnika na teritoriji opštine Kotor sa Izvještajem sa javne rasprave.
 18. Predlog Programa podizanja spomen-obilježja u opštini Kotor za 2021.godinu
 19. Predlog Odluke o podizanju spomen-obilježja davanjem naziva javnom objektu zimskom bazenu u Kotoru Zoran Džimi Gopčević
 20. Predlog Odluke o pravima iz socijalne i dječije zaštite sa Izvještajem sa javne rasprave
 21. Predlog Lokalnog akcionog plana za unaprjeđenje socijalne i dječije zaštite u Opštini Kotor 2021-2024. godine
 22. Predlog Programa zaštite i očuvanja Područja Kotora za 2021.godinu
 23. Izvještaj za žensko preduzetništvo za 2020.godinu o podržanim biznis planovima, iznosu dodijeljenih sredstava, realizovanim projektima i njihovim efektima.
 24. Predlog Programa rada sa finansijskim planom za 2021. godinu JU Kulturni centar “Nikola Đurković” Kotor
 25. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju fondacije „Kotorski festival pozorišta za djecu“ za 2020. godinu
 26. Predlog Programa rada Fondacije “Kotorski festival pozorišta za djecu” za 2021.godinu
 27. Izvještaj o radu OJU “Muzeji” za 2020.godinu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2020.godinu
 28. Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2020.godinu Društva za upravljanje sanitarnom deponijom “Lovanja” DOO Kotor
 29. Predlog Godišnjeg Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021.godinu Društva za upravljanje sanitarnom deponijom “Lovanja” DOO Kotor
 30. Predlog Godišnjeg Programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2021.godinu D.O.O. “Vodovod i kanalizacija” Kotor
 31. Predlog Odluke o usvajanju Godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalne djelatnosti za 2020.godinu Društva sa ograničenom odgovornošću za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda za Opštine Kotor i Tivat sa Izvještajem o izvršenoj reviziji
 32. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut Turističke organizacije Kotor
 33. Predlog Odluke o Programu rada sa finansijskim planom TO za 2021.godine (sa planom utroška sredstava po osnovu izletničke takse TO za 2021.godine)
 34. Izvještaj o realizovanim aktivnostima u opštini Kotor u oblasti omladinske politike zagodinu
 35. Izvještaj o realizovanim aktivnostima za unaprjeđenje kvaliteta života LGBT osoba zagodinu
 36. Predlog Strategije zapošljavanja opštine Kotor 2021-2024.god sa Izvještajem sa javne rasprave
 37. Izbor i imenovanje
 • Odbornička pitanja i odgovori.
Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još