Demokrate: Podrška mještanima MZ Savina– Donji Grbalj

 Demokrate: Podrška  mještanima MZ Savina– Donji Grbalj

Foto: OO Demokrate

Kao politička partija koja se od samog osnivanja bori protiv svake diskriminacije građanina kao subjekta odlučivanja u svakoj stvari koja se odnosi na interese društva, a naročito interese lokalnih zajednica, želimo ovim putem da vam uputimo iskrenu podršku u vašoj borbi protiv  izgradnje kanala za odvod atmosferskih voda, koju sprovodi “TERNA” d.o.o. Podgorica.

Poznato je da je i prije usvajanja Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata Demokratska Crna Gora vodila borbu da se isti ne usvoji, a upravo smo ukazivali na ovakve i slične stvari i manjkavosti Zakona, koji u svojoj suštini ima centralizaciju upravljanja nad prostorom i  potpuno isključivanje lokalnih samouprava iz tih društveno-političkih procesa.

Smatramo da je došlo vrijeme da se prekine sa realizacijom takozvanih “projekata od opšteg interesa”  koji su sve samo ne za opšti interes običnog građanina. Navedeni projekti koji su se unazad nekoliko godina realizovali pod nazivom “projekti od opšteg interesa” nijesu donijeli nikakve koristi za lokalno stanovništvo. Šta više, nanijeta je nesaglediva šteta po životnu sredinu, što je dovelo u pitanje i opstanak stanovništva na tim prostorima.

Projekat koji se trenutno realizuje na teritoriji MZ “Savina” je od samog početka bio upitan u pogledu uticaja na životnu sredinu, a samim tim i uticaja na budući život i opstanak lokalnog stanovništa. Jasno je svima da se nije vodilo računa o interesima građana već o interesu krupnog kapitala i velikih kompanija, samo i jedino zarad finansijske dobiti u što je moguće većem obimu.

Iz svega navedenog, u potpunosti je jasna opravdanost neslaganja mještana MZ “Savina” sa ovakvom realizacijom pomenutog projekta i potpunom isključenošću mještana koji su najviše ugroženi izgradnjom novog kanala za odvod atmosferskih voda na i tako devastiranom prostoru.

(Saopštenje Demokratske Crne Gore kojeg potpisuje Slavica Maslovar, OO Demokrata Budva)

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još