Direkcija za izgradnju i uređenje Kotora planira investicije na više projekata u gradu

 Direkcija za izgradnju i uređenje Kotora planira investicije na više projekata u gradu

U ovoj godini Direkcija za izgradnju i uređenje Kotora planirala je da značajan dio novca uloži za poboljšanje vodosnabdijevanja, rekonstrukciju Palate Visković u Perastu i sanaciju napuklog zida na bastionu Peraške tvrđave.Mjesne zajednice su svojim programima predvidjele niz važnih zadataka čija će realizacija zavisiti od opredijeljenih sredstava koje je Direkcija predvidjela u svom programu koji će prvo razmotriti Savjet a potom staviti građanima na uvid putem javne rasprave. Za saniranje udarnih rupa na ulicama u gradu, kao i onih na priobalnom putu Direkcija je planirala 50.000 eura.

Direkcija sada realizuje izgradnju dva kraka vodovodnog sistema u naselju Kavač, u dužini oko 700 metara. Istovremeno angažovana je firma koja shodno Sporazumu o regulisanju međusobnih odnosa sa Opštinom Kotor, izvodi radove na izgradnji pristupne saobraćajnice u dužini od 900 metara, sa putnom opremom i pratećom infrastrukturom. Osim toga u toku je sanacija trotoara u centru Risna, kao i izgradnja i sanacija dječjih igrališta u naseljima Vidikovac, Dub, Muo, Sv. Vrača, Orahovac i Perast. Uskoro će biti završeno 1.100 m2 asfaltiranja ulice u Donjoj Sutvari. U planu je postavljanje rampe za osobe s invaliditetom u holu Kulturnog centra ispred Omladinskog servisa.

.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još