EU u Crnoj Gori nagradila najbolje poznavaoce biodiverziteta u kampanji „I ja sam sa vama“

 EU u Crnoj Gori nagradila najbolje poznavaoce biodiverziteta u kampanji „I ja sam sa vama“

Foto EU info centar

„I ja sam sa vama“ naziv je edukativne kampanje o zaštićenim biljnim i životinjskim vrstama koju je organzovala Kancelarija Evropske unije u Crnoj Gori i nagradila najbolje poznavaoce biodiverziteta . Pakete eko proizvoda inspirisanih prirodom osvojili su Radovan Backović iz Nikšića, Danica Čvorović iz Pljevalja i Amra Lješnjanin iz Plava. Oni su izabrani slučajnim odabirom među najbolje rangiranim igračima nagradnog kviza.

Na sajtu su predstavljene 54 vrste, na zanimljiv i intekrativan način kroz tekstove, fotografije i ilustracije. Na jednom mjestu moguće je upoznati biljke, sisare, ptice, vodozemce i gmizavce, inskete i morske vrste, zaštićene u okviru Natura 2000, ekološke mreže zaštićenih područja koju je formirala Evropska unija.

„I ja sam sa vama“, kako se kampanja zove, simbolično poručuju mrki medvjed i divokoza, flamingos i tetrijeb, dobri delfin i zlatni koral, lincura i puzavi zvončić, vilin konjić i tigrasti medonja, riječna kornjača i leopard smuk, kao i mnoge druge važne, ali ugrožene vrste koje treba da sačuvamo.

Za mjesec dana, sajt je posjetilo preko 4 000 ljudi, a kviz je odigralo više od 1 200 takmičara.Pored kviza, svake sedmice Evropska unija u Crnoj Gori nagrađivala je svoje pratioce na društvenim mrežama, koji su na taj način mogli da osvoje kućice za ptice, drvene slagalice za djecu, ukrase za jelu u obliku zaštićenih vrsta i druge eko proizvode. Cilj je bio da se ova tema dodatno promoviše i tako ukaže na važnost zaštite bioraznolikosti.

Podatke o zaštićenim vrstama, EU u Crnoj Gori je sakupila u saradnji sa partnerima: Agencijom za zaštitu životne sredine, Institutom za biologiju mora u Kotoru i nevladinim organizacijama Centrom za zaštitu ptica i Crnogorskim društvom ekologa.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još