Fonda za zdravstveno osiguranje u ovoj godini uvodi dva nova servisa

 Fonda za zdravstveno osiguranje u ovoj godini uvodi dva nova servisa

Foto:portalnovi.me

Fond za zdravstveno osiguranje uskoro će uvesti još dva nova e-servisa, ali i nastaviti sa daljom digitalnom transformacijom koja podrazumijeva, između ostalog, dalji razvoj platforme eZdravlje i prevođenje medicinske dokumentacije iz papirnog u elektronski oblik, saopšteno je iz te ustanove Dnevnim novinama.

Direktor te ustanove je govoreći o planovima Fonda za 2021. godinu, rekao da se mora imati u vidu dalja neizvijesnost u pogledu dužine trajanja epidemiološke situacije.

“Tako da će sve aktivnosti Fonda, prevashodno biti usmjerene na podršku zdravstvenom sistemu, u cilju njegovog nesmetanog funkcionisanja i u funkciji zadovoljenja potreba osiguranika u ostvarivanju zdravstvene zaštite i drugih prava iz zdravstvenog osiguranja. Pored toga, planiramo dalji razvoj i unapređenje IISZ i nastavak razvoja digitalne transformacije”, rekao je on.

Od početka godine u okviru budžeta Fonda obezbijeđena su dodatna sredstva za zdravstveni sistem u ukupnom iznosu od 23,30 miliona eura, od čega kroz rebalans budžeta Fonda oko osam miliona eura, za ljekove i nabavku zaštitne medicinske opreme i troškove transporta, a na osnovu zaključaka Vlade obezbijeđena su dodatna sredstva u budžetu Fonda u ukupnom iznosu od 15,3 miliona eura.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još