Građani će za zeleni otpad od Komunalnog dobijati tri kilograma komposta

 Građani će za zeleni otpad od Komunalnog dobijati tri kilograma komposta

Foto:Komunalno Kotor

Prvi put u Crnoj Gori Komunalno preduzeće Kotor počelo je sa akcijom besplatnog sakupljanja zelenog otpada koji će preuzimati od građana, a za uzvrat će im biti obezbjeđeno tri kilograma komposta koji se proizvodi na njihovoj kompostani, saopštavaju iz tog preduzeća.

Akcijom je predviđeno da građani svakog petka ostavljaju sakupljeni zeleni otpad pored najbližeg kontejnera i o tome obavijeste zaposlene u Komunalnom. Oni će ih evidentirati kako bi mogli preuzeti određenu količinu komposta.

“Odlaganje zelenog otpada jednom sedmično, ima za cilj da prostor pored kontejnera bude uređeniji i da kontejnere koji su namijenjeni za odlaganje komunalnog otpada ne zatrpavamo sa zelenim otpadom. Da bismo taj cilj postigli, neophodna nam je saradnja sa građanima, iz tog razloga građanima smo obezbjedili količinu od tri kilograma komposta koji je prvog kvaliteta. Naš kompost se primjenjuje u poljoprivredi, vrtlarstvu, hortikulturi i za uzgoj raznih biljnih vrsta. Kao kvalitetno organsko đubrivo popravlja fizičko-hemijske i mikrobiološke osobine tla što potvrđuju redovne analize iz Centa za Ekotoksikološka istraživanja. Sprovedene analize potvrđuju da je proizvedeni kompost 1 kategorije kvaliteta na osnovu Pravilnika o uslovima za preradu biootpada i kriterijumima za određivanje kvaliteta produkata organskog recikliranja iz biootpada (“Sl. list Crne Gore”, br.59/13). Flajer o značaju komposta i njegovoj primjeni, kao i detaljnijim informacijama o kompostani Komunalnog preduzeća Kotor i samom procesu proizvodnje, dostavljen je građanima sa januarskim računima za odvoz otpada.

 Kontakt telefon na koji se građani mogu prijaviti i dobiti više informacija je 032-325-677 i 067-591-237 ili na e-mail komunalnokotor@t-com.me / zastitazs@jkpkotor.com” – navodi se u saopštenju Komunalnog.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još