Inspekcijski nadzor: Suzbiti kretanje goveda duž magistrale

 Inspekcijski nadzor: Suzbiti kretanje goveda duž magistrale

NVO “Jaz – Mrčevo polje” i MZ “Savina” obavještavaju građane Opštine Budve i Kotora, mještane Lastve Grbaljske i vlasnike goveda i ostalih životinja u Mrčevom polju, da su u saradnji sa Službom za inspekcijske poslove Opštine Kotor pokrenuli postupak inspekcijskog nadzora.
“ Inspekcijski nadzor je pokrenut radi rješavanja problema neoznačenih životinja, nepoznatih vlasnika, koje se nalaze u Mrčevom polju, a koje se slobodno kreću trotoarom pored magistralnog puta, kao i po magistralnom putu M1 Budva – Kotor, u potezu od Jaza do Lastve Grbaljske i koje ugrožavaju održavanje redovnog saobraćaja, kao i ostale učesnike da se slobodno kreću javnim površinama. Takođe, pored opasnosti koje životinje prestavljaju za ljude, iste pričinjavaju štetu u naselju Prokosi. Napominjemo da NVO i MZ Savina nisu upoznati na koji način su neoznačene životinje dospjele na predmetnu lokaciju, kao i u čijem su vlasništvu, te da životinje nisu predmet kontrole istih.
Stoga, pozivamo sve vlasnike neoznačenih goveda i drugih životinja, a koje se nalaze u Mrčevom polju da životinje obilježe ušnim markicama i preuzmu kontrolu nad njima, shodno Zakonu o identifikaciji i registraciji životinja, te da to učine što hitnije, a najkasnije do 01.03.2021. godine. Ovo zbog toga što će NVO i MZ u saradnji sa Službom za inspekcijske poslove Opštine Kotor i drugim državnim organima preduzeti sve neophodne mjere da se nepropisno obilježene životinje izmjeste sa lokaliteta Mrčevog polja. Za dodatne informacije, možete se obratiti u kancelariji NVO “Jaz – Mrčevo polje” u Lastvi Grbaljskoj ili na kontakt telefone (svakog radnog dana od 10 do 12 sati) Jelena Ivković – 067/641-374 i Stevan Midorović – 069/060-968” – navodi se u obavještenju koje nam je proslijeđeno iz NVO “Jaz-Mrčevo polje” i Mjesne zajednice “Savina”.
 

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još