Institut za biologiju mora:Praćenje kvaliteta morske vode od 1.maja

 Institut za biologiju mora:Praćenje kvaliteta morske vode od 1.maja

Institut za biologiju mora Univerziteta Crne Gore trebalo bi i ove sezone da realizuje praćenje sanitarnog kvaliteta morske vode na 110 kupališta od 1. maja do 31. oktobra, navodi se u Odluci Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke koji je raspisao Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom. Za taj posao JPMD izdvojilo je 57,8 hiljada eura.

Ponuda kotorskog Instituta ocijenjena je kao najpovoljnija, a Institut ima pravo žalbe u roku od 10 dana od dana uručenja Odluke.

Kako je navedeno u tenderskoj dokumentaciji, Program praćenja kvaliteta morske vode na javnim kupalištima podrazumijeva ukupno 10 petnaestodnevnih analiza morske vode  prema Kalendaru monitoringa.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još