Javna rasprava za stubnu trafostanicu Vranovići

 Javna rasprava za stubnu trafostanicu Vranovići

OBAVJEŠTENJE I PROGRAM JAVNE RASPRAVE PO NACRTU ODLUKE O UTVRĐIVANJU LOKACIJE ZA POSTAVLJANJE  STUBNE TRAFOSTANICE STS 10/0,4KV 250 KV SA PRIKLJUČNIM 10 KV KABLOVSKIM  NA KAT.PARC.678, K.O. VRANOVIĆI

Zaključkom Predsjednika Opštine Kotor, broj 01-018/21-8941 od 18.06.2021.godine, utvrđen je Nacrt Odluke o utvrđivanju lokacije za postavljanje stubne trafostanice STS 10/0,4kV 250 kV sa priključnim 10 kV kablovskim vodom na kat.parc.678, K.O. Vranovići i stavljen na javnu raspravu u trajanju od 15 dana.

Javna rasprava će trajati od 18.06.2021. do 03.07.2021.godine.

Nacrt Odluke biće objavljen na sajtu Opštine Kotor www.kotor.me i putem javnog emitera Radio Kotor.

Svi zainteresovani subjekti mogu svoje primjedbe, predloge i sugestije u pisanoj formi dostaviti do 03.07.2021.godine preko Građanskog biroa Opštine Kotor ili putem e-maila urbanizam@kotor.me.

Izvještaj o sprovedenoj javnoj raspravi sačiniće Sekretarijat za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje.

Dodatna objašnjenja i informacije u vezi javne rasprave mogu se dobiti na telefon broj: 032/325-868 i 325-860, lokal 124 i 125 kod Sekretarijata  za urbanizam, građevinarstvo i prostorno planiranje Opštine Kotor.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još