Kazne za ispuštanje fekalnih otpadnih voda u atmosferski kanal

 Kazne za ispuštanje fekalnih otpadnih voda u atmosferski kanal

Shodno inicijativi grupe građana iz naselja Škaljari, a koja se odnosi na ispuštanje fekalnih otpadnih voda u atmosferski kanal, Služba za inspekcijske poslove Opštine Kotor preduzela je niz upravnih mjera i radnji, te je nakon utvrđenih činjenica počiniocu, firmi ,,SLD NIKAC MONTENEGRO PLUS“ doo Tivat uručila prekršajni nalog u iznosu od 1.500 eura. Odgovornom licu u pravnom licu, izvršnom direktoru izdat je prekršajni nalog u iznosu od 500 eura, o čemu je subjektu nadzora uredno poslato obavještenje.
Nadležni inspektor Službe za inspekcijske poslove Opštine Kotor je u nedjelju, 15. avgusta ove godine primio telefonsku prijavu i uz asistenciju službenika Uprave policije OB Kotor obavio inspekcijski nadzor u mjestu Vidikovac – Škaljari. U momentu kontrole na licu mjesta jasno se vide svježi otisci guma kamiona pored samog potoka u kojem se vide ispuštene fekalije. Prema izjavi više mještana koji su snimali mobilnim telefonima kako cistjerna ispušta fekalije u potok, kao i prema video zapisima i fotografijama istih, može se konstatovati da je riječ o firmi.
Inspekcijskom nadzoru je prisustvovalo preko 20 mještana koji su narednog dana u prostorije Službe za inspekcijske poslove dostavili pisanu prijavu sa nizom fotografija i video snimaka koji su i javno objavljeni na društvenim mrežama. Prijavu su potpisale 34 osobe koje u opisu prijave navode da je kamion preduzeća ,,SLD NIKAC MONTENEGRO PLUS“ doo Tivat ispustio fekalne otpadne vode u atmosferski kanal.
Uzimajući u obzir dostavljeni foto materijal, izjave mještana zatečnih na licu mjesta i predmetnu prijavu potpisanu od strane ovih lica, nadležni inspektor je podnio Osnovnom državnom tužilaštvu, Upravi policije OB Kotor, kao i Odsjeku za ekološku inspekciju.
Iz Službe za inspekcijske poslove Opštine Kotor apeluju na građane da čuvaju životnu sredinu, jer će u suprotnom biti kažnjeni u skladu sa Zakonom.
 
Služba za inspekcijske poslove Opštine Kotor

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još