Komunalno Kotor: Plaćanje duga u ratama

 Komunalno Kotor: Plaćanje duga u ratama

„Komunalno Kotor poziva građane i preduzeća koji imaju dugovanja po osnovu usluga odvoženja otpada da se mogu javiti svakog radnog dana u kancelariji preduzeća – zgrada „Obnove“ Škaljari b.b., kao i na broj telefona: 067/247-439, radi potpisivanja sporazuma o otplati duga, kako bi izbjegli utuženja i troškove sudskog postupka“, obavještavaju iz D.O.O. „KOMUNALNO KOTOR“.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još