Konkurs za doktorske studije od danas

 Konkurs za doktorske studije od danas

Centar za doktorske studije Univerziteta Crne Gore raspisaće danas Konkurs za upis na doktorske studije Univerziteta Crne Gore za studijsku 2021/22. godinu, najavila je predsjednica Odbora za doktorske studije UCG prof. dr Biljana Šćepanović.

„Konkurs će biti objavljen na zvaničnom sajtu Univerziteta Crne Gore, kao i u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori. Kada je riječ o rokovima, kandidati mogu podnositi prijave sa odgovarajućim dokazima organizacionim jedinicama Univerziteta Crne Gore, zaključno sa 29. oktobrom 2021. godine, do 14.00 sati”, kazala je predsjednica Šćepanović.  

Ona je dodala da će se upis kandidata obaviti do 5. novembra, a sama nasatava na doktorskim studijama će već početi   8. novembra 2021. godine.

Pravo prijave na konkurs za upis na doktorske studije imaju kandidati koji su stekli diplomu akademskog naziva magistra/mastera iz odgovarajuće oblasti nauka/umjetnosti, odnosno akademsku diplomu regulisanih profesija, nakon stečenih najmanje 300 ECTS kredita.

Doktorske studije traju tri studijske godine (šest semestara), odnosno obim studijskog programa ovih studija iznosi 180 ECTS kredita.Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i dokaze o ispunjavanju uslova, koji će biti navedeni u tekstu Konkursa.   

Za upis na doktorske studije neophodno je znanje jednog svjetskog jezika na nivou B2, u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike.

Stranac se može upisati na studijski program doktorskih studija pod istim uslovima kao i crnogorski državljanin, uz prethodno priznavanje inostrane obrazovne isprave ranije završenog ciklusa/stepena/nivoa studija, koja je uslov za upis.

Upis je na konkurentskoj osnovi u skladu sa prosječnom ocjenom na prethodnom nivou studija, nakon sprovedenog postupka rangiranja.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još