Kroz projekat BALANCE-Upravljanje zemljotresima većih razmjera na zapadnom Balkanu

 Kroz projekat BALANCE-Upravljanje zemljotresima većih razmjera na zapadnom Balkanu

Direktorat za zaštitu i spašavanje Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore je 1. januara 2021. godine počeo sa realizacijom projekta BALANCE-Upravljanje zemljotresima većih razmjera na zapadnom Balkanu, kroz zajedničke aktivnosti prekogranične saradnje, koji se implementira u sklopu Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.
Glavne projektne aktivnosti su organizovanje štabne vježbe, vježbe komandnog mjesta i terenske vježbe na temu zemljotresa na području Boke Kotorske, tačnije teritorijama opština Kotor, Tivat i Herceg Novi, u 2022. godini.
Konzorcijum koji realizuje projekat čini 14 institucija i organizacija iz: Crne Gore (Direktorat za zaštitu i spašavanje, Zavod za hidrometeorologiju i seizmologiju i DOO PAG – Project Advisory Group), Hrvatske, Albanije, Bugarske, Italije, Grčke, Kipra i Španije. Koordinator projekta je Evropski univerzitet iz Kipra (EUC).
Službe zaštite i spašavanja iz Herceg Novog, Kotora i Tivta izrazile su zainteresovanost za učešće na vježbi i Direktorat je u saradnji sa njima identifikovao su moguće lokacije i radne tačke za izvođenje vježbe. Zainteresovanost za učešće u organizaciji i realizaciji vježbe iskazao je i Resursni centar za sluh i govor „Dr Peruta Ivanović“ u Kotoru, kao i jedan broj specijalističkih i dobrovoljnih jedinica za zaštitu i spašavanje.
Cilj projekta je unaprijeđenje kapaciteta za pripremljenost i reagovanje u slučaju katastrofa koje zahtijevaju zajedničku koordiniranu akciju i odgovor, posredstvom Mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Razmjena kapaciteta i resursa, podrška donosiocima odluka, upotreba dokazanih inovativnih alata i zajednička obuka treba da dovedu do unapređenja prekograničnih procedura saradnje u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu.
Opština Herceg Novi pružiće podšku projektu BALANCE- Upravljanje zemljotresima većih razmjera na zapadnom Balkanu kroz zajedničke aktivnosti prekogranične saradnje, koji realizuje Direktorat za zaštitu i spašavanje u saradnji sa partnerima iz 14 evropskih institucija i organizacija.
Naredne godine u planu je organizacija terenske vježbe na temu zemljotresa, čiji je akcenat na zaštiti kulturnih dobara i pružanju podrške djeci i osobama sa posebnim potrebama.
Inicijalni sastanak na kojem je razgovarano o detaljima organizacije održan je danas u velikoj skupštinskoj sali Opštine Herceg Novi.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još