Kvalitet morske vode odličan na 13 lokacija

 Kvalitet morske vode odličan na 13 lokacija

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 20. do 22. jula ove godine, pokazali su da je na 85,5% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 6,4% lokacija dobrog, dok je na 8,2% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Na području opštine Kotor od ukupno 15 lokacija, voda je odličnog kvaliteta na njih 13, zadovoljavajućeg na 2 lokacije.

Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode oabvelja se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/19), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: “odlične”, “dobre”, “zadovoljavajuće” i “loše”.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još