Luka Kotor oslobađena plaćanja obje fiksne koncesione naknade za period trajanja zabrane uplovljanja plovila u luku

 Luka Kotor oslobađena plaćanja obje fiksne koncesione naknade za period trajanja zabrane uplovljanja plovila u luku

Odbor direktora “LUKA KOTOR” A.D. Kotor, je od imenovanja u aprilu mjesecu 2021.godine postavio sebi  kao najvažniji i najprioritetniji zadatak pregovore sa nadležnim ministarstvima u Vladi CG, a vezan za ogromna finansijska opterećenja koje našem Društvu stvaraju dvije fiksne koncesione naknade (za prvenstvenu koncesiju i za pilotažu). Ove naknade ukupno iznose 500.000 eura na godišnjem nivou i koje bez posledica po opstanak Društva, jednostavno ne mogu biti izmirene.

Sa tim u vezi vodili smo intezivne pregovore sa resornim ministartvom (Kapitalnih investicija), kao i sa Ministarstvom finansija i socijalnog staranja. Naš Zahtjev je bio oslobađanje navedenih naknada za period trajanja zabrane uplovljanja plovila u našu luku, kao i jedan period prolongiranja njihovog plaćanja, kako bi se stvorili preduslovi za finansijsku konsolidaciju „Luke Kotor” A.D., koja je prijeko potrebna  usled štete u poslovanju koju smo pretrpjeli u 2020. godini, ali i u ovoj 2021.

Podsjećanja radi, u luku Kotor je tokom 2020. godine uplovilo 7 brodova, a ove godine imamo oko 30-tak uplovljavanja. Ako se zna da su pomenuti Ugovori i određivanja fiksnih koncesionih naknada rađeni na pretpostaci uplovljavanja od blizu 500 brodova, jasno smo kao argumentaciju naveli da su isti jednostavno neodrživi i da su se okolnosti drastično promijenile te da iste treba izmijeniti i korigovati.

Danas, nakon višemjesečnih pregovora, možemo reći da smo uspjeli, jer je “Luka Kotor”A.D. dobila dopis Ministarstva finansija i socijalnog staranja upućen ministarstvu Kapitalnih investicija kojim nas oslobađaju plaćanja obje fiksne koncesione naknade za period trajanja zabrane uplovljanja plovila u našu luku, kao i da se odloži plaćanje obaveza za 2021. godinu, uz obavezu izrade Aneksa oba Ugovora u skladu sa novonastalim okolnostima.

Ovakav stav Ministarstva finansija i socijalnog staranja mnogo znači našem Društvu i pozdravljamo ovakvu njihovu Odluku kojom su rezultirali naši višemjesečni pregovori.

(saopštenje koje potpisuje predsjednica Odbora direktora

Ljiljana Popović Moškov s.r.)

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još