Međunarodni dan ljudskih prava

 Međunarodni dan ljudskih prava

Ilustracija

Danas je Međunarodni dan ljudskih prava, pa će tim povodom biti organizoavna konferencija “(Ne)poštovanje ljudskih prava tokom pandemije Covid-19” koju organizuju Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore, u saradnji sa tradicionalnim partnerima NVO Građanska alijansa, Delegacija EU i Savjetom Evrope, a moguće ju je pratiti na YT kanalu i FB stranici Građanske alijanse.

Dan ljudskih prava šansa je da se reafirmiše važnost ljudskih prava u obnavljanju i izgradnji post Covid svijeta koji je sve države stavio je pred nov izazov i što je uslovilo preduzimanje širokih i strogih mjera prevencije i zaštite zdravlja stanovništva, koje su se odrazile na sve sfere funkcionisanja društva.

Međunarodni dan ljudskih prava, 10. decembar, obilježava se na dan kada je potpisana Univerzalna deklaracija o ljudskim pravima 1948. godine i prvi put u istoriji čovječanstva priznato pravo svim ljudima na “život, slobodu i sigurnost…bez ikakvih razlika”. Ove godine obilježava se i 70. godišnjica od donošenja Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.

Crna Gora kao kandidat za članstvo u EU mora da od najranije faze pristupanja Evropskoj uniji uspostavi i promoviše rad najvažnijih institucija za održavanje vladavine prava, koja predstavlja jedan od osnovnih postulata na kojima se zasniva moderno društvo.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još