Međunarodni dan osoba sa invaliditetom:“Zaštitimo osobe sa invaliditetom tokom pandemije covid19”

 Međunarodni dan osoba sa invaliditetom:“Zaštitimo osobe sa invaliditetom tokom pandemije covid19”

Danas se u svijetu obilježava Međunarodni  dan osoba sa invaliditetom,  Slogan ovogodišnje kampanje  je„ Zaštitimo osobe sa invaliditetom tokom pandemije Covid-19“ i promoviše preporuke Svjetske zdravstvene organizacije za zaštitu osoba sa invaliditetom. Kampanja je organizovana u virtuelnom okruženju, pa se poruke kampanje promovišu putem društvenih mreža, web stranica i medija u svih pet zemalja primjene projekta.

Caritas Crne Gore je dio zajedničke kampanje u kojoj učestvuju svih pet zemalja koje su dio projekta. Prema  podacima Svjetske zdravstvene organizacije, smatra se da oko 15% svjetske populacije ima neki oblik invaliditeta. Ipak, potrebe osoba sa invaliditetom nisu podržane od strane institucija i društva u kojem žive. Ljudi sa invaliditetom nemaju jednak pristup društvu, što uključuje područja obrazovanja, prevoza, zapošljavanja, socijalnih usluga, informisanja i političkog učešća. Pravo na učešće u javnom životu je od suštinskog značaja za stvaranje stabilnih demokratija, aktivnog građanstva i smanjenja nejednakosti u društvu.

Savez projekta SOCIETIES 2, koji finansira Evropska unija, čine 12 organizacija u jugoistočnoj Evropivima za cilj da pruži podršku organizacijama civilnog društva u osnaživanju tehničkih vještina, inkluziji osoba sa invaliditetom i EU standardima na zapadnom Balkanu. Projekat je fokusiran na jačanje učešća OCD u javnom dijalogu sa javnim vlastima i uticaja u procesima donošenja odluka, povećanjem njihove stručnosti i kapaciteta u oblastima socijalne inkluzije , saopštavaju iz CARITASA Crne Gore. 

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još