Morska voda u Kotoru odličnog kvaliteta na 8 lokacija

 Morska voda u Kotoru odličnog kvaliteta na 8 lokacija

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 17. do 21. avgusta ove godine, pokazali su da je na 72,7% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 11,8%  lokacija dobrog, dok je na 15,5% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Na području opštine Kotor od ukupno 15 lokacija, voda je bila odličnog kvaliteta na njih 8, dobrog na 3, te zadovoljavajućeg na 4 lokacije.

U opštini Tivat, na 6 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta, na dvije dobrog, a na 1 zadovoljavajućeg.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još