Na 11 lokacija morska voda odličnog kvaliteta

 Na 11 lokacija morska voda odličnog kvaliteta

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo od 03. do 06. avgusta, pokazali su da je na 70,0% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 8,2% lokacija dobrog, dok je na 21,8% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

U Bokokotorskom zalivu, u opštini Tivat, na 5 lokacija voda je bila odličnog kvaliteta, na jednoj dobrog, a na 3 zadovoljavajućeg.

Na području opštine Kotor od ukupno 15 lokacija, voda je bila odličnog kvaliteta na njih 11, dobrog na 3, te zadovoljavajućeg na 1 lokaciji.

Klasifikacija voda za kupanje u okviru ovogodišnjeg Programa praćenja sanitarnog kvaliteta morske vode vrši se u skladu sa članom 8 Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera obezbjeđivanja očuvanja, zaštite i poboljšanja kvaliteta vode za kupanje (“Službeni list Crne Gore”, br. 028/19), kojim se vode za kupanje klasifikuju kao: “odlične”, “dobre”, “zadovoljavajuće” i “loše”.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još