Na Univerzitetu Crne Gore za osnovne sudije prijavilo se 3.645 kandidata

 Na Univerzitetu Crne Gore za osnovne sudije prijavilo se 3.645 kandidata

Na Univerzitetu Crne Gore završeno je dvodnevno prijavljivanje kandidata za upis u I godinu osnovnih studija za studijsku 2021/22. godinu, sa ukupno 3.645 predatih prijava. Time je uspješno realizovan pilot projekat elektronskog upisa, jer se većina kandidata, njih 3.096, prijavilo putem platforme upisi.edu.me
Ovogodišnja pocedura prijave je bila jednostavna i brza, zahvaljujući pilot projektu elektronskog upisivanja, uz finansijsku podršku Evropske unije, a kroz saradnju Centra informacionog sistema Univerziteta Crne Gore, UNDP-a, Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta i Ministarstva javne uprave, digitalnog društva.
Konkursom za upis je ove godine predviđeno 3.331 mjesto na Budžetu.
Broj ukupno prijavljenih kandidata po organizacionim jedinicama je sljedeći: Arhitektonski 112, Biotehnički 130, Ekonomski 509, Elektrotehnički 404, Fakultet dramskih umjetnosti 31, Fakultet likovnih umjetnosti 37, Fakultet političkih nauka 239, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje 111, Fakultet za turizam i hotelijerstvo 138, Filološki fakultet 162, Filozofski fakultet 347, Građevinski fakultet 143, Mašinski fakultet 89, Medicinski fakultet 385, Metalurško-tehnološki fakultet 85, Muzička akademija 24, Pomorski fakultet 204, Pravni fakultet 301, Prirodno-matematički fakultet 194.
Podsjećamo, testovi iz dva predmeta od značaja za nastavak obrazovanja za kandidate koji nisu imali eksterni maturski (stručni ispit) polažu se 5. jula 2021. godine.
Fakulteti i akademije koji imaju prijemne ispite kao dodatni uslov za upis, organizovaće ih od 6. do 8. jula. Obavještenja o testovima i prijemnim ispitima biće dostupna na internet stranicama fakulteta u okviru zvaničnog sajta www.ucg.ac.me.
Upis kandidata i izdavanje uvjerenja obaviće se zaključno sa 15. julom, prema rasporedu organizacionih jedinica.
(Univerzitet Crne Gore)

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još