Nelegalna prodaja stanova u Boki: Podgoričani utajili porez od preko 600.000 eura

 Nelegalna prodaja stanova u Boki: Podgoričani utajili porez od preko 600.000 eura

Ilustracija

Policija je podnijela krivične prijave protiv P.I., A.M. i D.M, nastanjenim u Podgorici zbog sumnje da su utajili porez od preko 600.000 eura tokom izgradnje stanova u Boki Kotorskoj. 

Iz Uprave policije navodi se da je budžetu Crne Gore pričinjena šteta od 606.674 eura.

Policija je kontrolisana izgradnju i prodaju poslovno stambenih objekata u Kotoru, u naseljima Dobrota i Stoliv, i došla do sumnje da su osumnjičeni utajili poreze i doprinose.

Provjerama je utvrđeno da prijavljeni nijesu vodili poslovne knjige na način propisan Zakonom o računovodstvu i reviziji, da nijesu izvršili opštu registraciju poreskog obveznika, kao ni PDV registraciju, a koju su bili u obavezi da izvrše na osnovu Zakona o poreskoj administraciji kod nadležnog poreskog organa.

Takođe, osumnjičeni nijesu vodili poslovne knjige i pomoćne evidencije u kojima bi bile registrovane poslovne transkacije u vezi sa gradnjom stanova i njihovom daljom prodajom kupcima.

Nijesu ni podnosili poreske prijave, prijave poreza na dohodak fizičkih lica i prijave poreza na PDV, a sticali su prihode od oporezive djelatnosti – izgradnje stanova za tržište u Opštini Kotor, naselja Dobrota i Stoliv, na koji način su od prodaje stambeno-poslovnih jedinica ostvarili ukupan prihod od 2.730.030 eura.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još