Novi Odbor direktora Luke Kotor

 Novi Odbor direktora Luke Kotor

Za članove novog Odbora direktora preduzeća Luka Kotor AD izabrani su Ljiljana Popović-Moškov (URA), Branko Kovačević (DNP), Mano Rebronja (Demokrate), Radomir Rudanović (manjinski akcionari) i Jovo Pajović ( predstavnik Fonda PIO).

Dužnosti su prethodno razriješeni članovi dosadašnjeg Odbor direktora prof.dr. Tatjana Stanovčić (DPS) i Ljubo Radović (DPS) kao predstavnici Opštine Kotor, Stanislava Subotić (DPS) ispred Fonda PIO i Radomir Rudanović u ime manjinksih akcionara, dok je Draško Krivokapić (SD) koji je u odboru takođe zastupao Opštinu, preminuo prije dva mjeseca od posljedica koronavirusa.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još