Obilježen Svjetski dan prve pomoći

 Obilježen Svjetski dan prve pomoći

Svake druge subote u septembru obilježava se Svjetski dan prve pomoći sa ciljem da se tog dana posebno ukaže na značaj ove programske aktivnosti, obavještavaju uz Opštnske organizacije Crveni krst Kotor.

,,Ovogodišnji Svjetski dan prve pomoći 11 septembar,  je namijenjen djeci i mladim ljudima, prosvjetnim radnicima i roditeljima učenika.  Cilj je da djeca i mladi ljudi nauče da prepoznaju hazarde odnosno kritične situacije, da urade preventivne aktivnosti da ne dođe do incidentnih situacija i ako ipak dođe do Tih situacija da se pravovremeno odreaguje. Pored djece i omladine, ciljna grupa su i prosvjetni radnici koji rade sa njima jer oni kroz ustanovljen odnos povjerenja sa djecom  mogu bolje da motivišu i ukažu na značaj prve pomoći i koliko je važno znati pružiti prvu pomoć. Više od 90% života bude spaseno upravo pravovremenom reakcijom građana. Treća ciljna grupa su roditelji, jer usljed pandemije COVID 19 oni imaju ključnu ulogu da u krugu porodice objasne djeci kako mogu da preventivno djeluju da ne dođe do određenih povreda i na koji način mogu odreagovati ipak ako dođe do toga.

Zašto je ovogodišnji Svjetski dan prve pomoći posvećen djeci i mladima?

Odgovor se krije u činjenici da godišnje skoro milion djece, tačnije 950 000  izgubi život u saobraćajnim nesrećama, požarima i utapanju. Samo u saobraćajnim nesrećama  svake godine izgubi život 45 000 djece uzrasta od 10 do 19 godina što znači da dnevno 718 djece izgubi život u saobraćaju. Još jedan podatak je alarmantan da čak 4 500 djece izgubi život usljed trovanja ili 123 djece dnevno izgubi život usljed posljedica trovanja.

Cilj je da se ukaže na značaj prve pomoći, da se što više djece i omladine edukuje iz ove oblasti, da roditelji djece i prosvjetni radnici koji provode najviše vremena sa djecom nauče osnove prve pomoći, da se uvedu kursevi prve pomoći u školama, fakultetima. Da se velika pažnja pokloni prevenciji rizika od povređivanja, da se na vrijeme prepoznaju potencijalne opasnosti i rizici.

Svako može da nauči i pruži prvu pomoć i ona treba da bude dostupna svima.

Svake godine više od 20 miliona ljudi u svijetu nauči osnove prve pomoći i nadamo se da će se taj broj iz godine u godinu uvećavati.

U Crnoj Gori svake godine kroz obuke u pružanju prve pomoći za zaposlene u radnim organizacijama, predavanjima u vrtićima, osnovnim školama i fakultetima, obukama za spasioce na vodi, takmičenjima na lokalnom i nacionalnom nivou, sa osnovama prve pomoći bude upoznato oko 10 000 stanovnika. Poslednje dvije godine taj broj je smanjen, usljed pandemije Covid 19 i nemogućnosti da se organizuju masovna okupljanja i takmičenja. Tako će i ovogodišnji Svjetski dan prve pomoći usljed pandemije Covid 19, prvenstveno biti obilježen kroz pripremu materijala za djecu u školama, koji će biti moguće online pogledati i preuzeti, javnim nastupima kako bi ukazali na značaj prve pomoći, dijeljenem materijala na društvenim mrežama, navodi se u saopštenju Crvenog krsta Kotor.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još