“Obrazovanje za održivi razvoj UNESCO baštine“ za osnovce iz Kotora i Mostara

 “Obrazovanje za održivi razvoj UNESCO baštine“ za osnovce iz Kotora i Mostara

Opšti cilj projekta je bio doprinos realizaciji nacionalnih ciljeva u obrazovanja za održivi razvoj, kroz povezivanje mladih i sprovođenje neformalnog edukativnog programa o održivom razvoju, zaštiti životne sredine, prirodnim i kulturnim resursima i klimatskim promjenama za učenike/ce i nastavnike/ce u dvije obrazovne institucije na području opštine Kotor i grada Mostara.

U okviru edukativnog programa, mladi iz Kotora i Mostara su u okviru obrađenih tema sproveli istraživanje svoje okoline, napravili izvještaje sa analizom stanja, preporukama i zaključcima, kako oni vide budući razvoj područja u kojem žive. Osim navedenih tema ,obrađena je i oblast nematerijalne kulturne baštine, u okviru koje su mladi iz projektnog regiona pripremili karnevalske maske koje su promovisali kroz performanse u Kotoru i Mostaru.

NVO Eko Centar Delfin iz Kotora, u partnerstvu sa asocijacijom za ekonomski razvoj – REDAH iz Mostara i u saradnji sa OŠ „Veljko Drobnjaković“ iz Risna i OŠ Treća osnovna škola iz Mostara, te lokalnim upravama Opštine Kotor i Grada Mostara i lokalnim javnim emiterima iz Kotora i Mostara, uspješno je realizovala projekat „Obrazovanje za održivi razvoj UNESCO baštine“.

Projekat je finansiran u okviru Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije“ između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Od avgusta 2020. do marta 2021. u okviru projekta realizovane su aktivnosti koje se odnose na izradu i distribuciju informativno promotivnog materijala i sprovođenje neformalnog edukativnog programa za oko 950 direktnih korisnika (učenici i nastavnici u projektnim obrazovnim institucijama), tokom kojeg su experti iz različitih oblasti, upoznali mlade sa posebnostima, vrijednostima, benefitima i održivim upravljanjanjem zaštićenim područijima svjetske baštine ,projektnog regiona.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još