Od 15 lokacija na 12 morska voda odličnog kvaliteta

 Od 15 lokacija na 12 morska voda odličnog kvaliteta

Rezultati analize kvaliteta morske vode za 110 lokacija, koju je Institut za biologiju mora sproveo u periodu od 31. avgusta do 03. septembra ove godine, pokazali su da je na 88,2% lokacija morska voda bila odličnog kvaliteta, na 10,0% lokacija dobrog, dok je na 1,8% lokacija voda bila zadovoljavajućeg kvaliteta. Ovi rezultati potvrđuju da je morska voda na crnogorskim kupalištima dobrog kvaliteta, tj. da je sanitarno ispravna, te bezbjedna za kupanje i rekreaciju.

Na području opštine Kotor od ukupno 15 lokacija, voda je bila odličnog kvaliteta na njih 12, a dobrog na preostale 3 lokacije.

Rezultati ispitivanja kvaliteta morske vode kao i podaci o temperaturi mora, temperaturi vazduha i salinitetu za svako pojedinačno kupalište mogu se pogledati na posebnoj aplikaciji koja se nalazi na Internet stranici www.morskodobro.me.

Javno preduzeće za upravljanje morskim dobrom Crne Gore

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još