Održana redovna sjednica OO DPS Kotor

 Održana redovna sjednica OO DPS Kotor

Foto; OO DPS Kotor

Opštinski odbor Kotor održao je redovnu sjednicu na kojoj se razgovaralo o aktuelnom političkom trenutku u Kotoru i Crnoj Gori.

Sjednici je prisustvovao Generalni sekretar DPS CG g-din Aleksandar Bogdanović, Aleksandra Vuković, kooordinatorka ispred predsjedništva DPS CG , Velibor Bošković, član Izvršnog odbroa i Marta Šćepanović, poslanica u Skupštini CG.

U uvodnom izlaganju predsjednica OO DPS Kotor prof. drTatjana Stanovčić osvrnula se na period od vanrednog IX Kongresa do danas.

Ocijenila da je OO u ovom periodu i pored pandemije bio u stalnoj komunikaciji sa građanima i aktivno učestvovao u političkom životu grada. Odbornički klub je učestvovao u radu lokalnog parlamenta, iako je bio mali broj zasjedanja. Istakla je da su Opštinski odbor i Mjesne organizacije spremne da ispune agendu Partije za naredni period, kao i pripreme za prijevremene parlamentarne izbore.

Aleksandra Vuković je iskazala zadovoljstvo što će u narednom period aktivno sarađivati sa OO Kotor i očekuje da zajedno ispunimo sve ciljeve koje vrijeme pred nama bude donosilo.

Aleksandar Bogdanović u svom obraćanju iskazao je zadovoljstvo dosadašnjim radom Opštinskog odbora. Osvrnuo se na krizu vlasti i sukob između izvršne i zakonodavne vlasti na državnom nivou. U predhodnom period DPS se postavio kao konstruktivna opozicija ukazujući na sve nelogičnosti i nepravilnosti u radu Vlade i drugih državnih organa. Klub poslanika vrlo studiozno prati rad parlamenta i politički procjenjuje kad je potrebno da učestvuje u radu plenuma i kada treba glasati za pojedine tačke dnevnog reda. To će raditi i u narednom periodu ali je evidentno da ova Vlada nema političku perspektivu i za očekivati je vrlo brzo vanredne parlamentarne izbore.

Što se tiče unutarpartijskog rada, radimo na realizaciji kongresnih Zaključaka i Odluka. U prvom redu to je reevidencija članstva i izbori u opštinskim odborima.

Očekujemo da će OO Kotor dati svoj maksimum u realizaciji narednih zadataka.

Informativna služba OO DPS Kotor

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još