Optina Kotor uplatiće 48 hiljada eura Postrojenju ze prečišćavanje otpadnih voda

 Optina Kotor uplatiće 48 hiljada eura Postrojenju ze prečišćavanje otpadnih voda

Preduzeće „Postrojenje za prečišćavanje otpadih voda Kotor-Tivat“ koje gazduje tim zajedničkim postrojenjem dviju opština , ove će godine imati ukupne prihode u iznosu od 672.700 eura, koliko će iznositi i troškovi njegovog rada.

Opština Tivat će uplatiti 32.000 eura, dok će Opština Kotor uplatiti nešto više, 48.000 eura. Regulatorni dio prihoda od 592.700 eura, preduzeće će ostvariti od lokalnih vodovodnih i kanalizacionih preduzeća Tivta i Kotora, pri čemu je cijena  prečišćavanja komunalnih otpadnih voda, bez PDV-a i troškova investicionog održavanja, uvtrđena na iznos od 0,1986 eura po kubnom metru.

Regulatorna agencija za energetiku je prihvatila da ove godine najveći dio tih troškova izmire Opštine Tivat i Kotor iz svojih budžeta kako bi se amortizovao udar na standard građana jer bi to izazvalo skok cijena usluga  vodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda po novoj metodologiji koju nalaže aktuelni Zakon o komunalnim djelatnostima.

Postrojenje za prečišćavanje otpadih voda Kotor-Tivat u ovoj godini će za nabavku polimera za separaciju kanalizacionog mulja utrošiti 40.000 eura dok će za kreč za stabilizaciju mulja platiti 13 .000 eura.Za električnu energiju potrošiće 110 hiljada eura, dok će troškovi zarada i naknada za osam zaposlenih i članove Odbora direktora firme ukupno iznositi 193.600 eura. Troškovi preduzeća su veći i usljed činjenice da odvoz i odlaganje kanalizacionog mulja kao nusprodukta preduzeće vozi za Albaniju.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još