„Otvaranje BLUE LAND područja u Crnoj Gori“

 „Otvaranje BLUE LAND područja u Crnoj Gori“

Hibridnim događajem „Otvaranje BLUE LAND područja u Crnoj Gori“, Institut za biologiju mora pri Univerzitetu Crne Gore (UCG), uz podršku Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, danas je i zvanično privelo kraju realizaciju istoimenog “BLUE LAND” projekta. 

Cilj projekta, kako je pojasnila Ana Pešić sa UCG-a, koja je ujedno i rukovodilac projekta, jeste maksimalno uključivanje lokalne zajednice u model upravljanja u BLUE LAND području, koje u Crnoj Gori uključuje Veliku plažu i rijeku Bojanu. To, između ostalog, znači i novi pristup u upravljanju predmetnim područjem, u smislu da se određene odluke neće donositi samo sa vrha, već da će u procesu učestvovati ljudi koji tu žive i od toga zavise. 

“U pitanju je veoma značajno turističko područje za Crnu Goru, koje samim tim trpi velike pritiske koji su uzrokovani čovjekovim aktivnostima. Prisutan je i pritisak od strane ribarstva, ali i otpad, invazivne vrste i pretjerana izgradnja”, kazala je Pešić u izjavi za agenciju Mediabiro.

Kako je dalje navela, lokalitet je odabran zbog prirodnih karakteristika i vrijednosti koje to područje posjeduje, poput Velike plaže sa svojim dinama,te endemičnim vrstama vegetacije tih dina.

“Tu su i mediteranske vlažne šume, za koje možemo kazati da su jedne od bolje očuvanih na Mediteranu, ali i rjeka, koja je sama po sebi veoma značajan ekosistem, i sa prirodne i sa kulturne strane. To su sve vrijednosti tog ekosistema koje je potrebno iskoristiti, očivati, unaprijediti, a opet, iskorišćavati na održivi način”, kazala je Pešić.

Projekat čiji je puni naziv „Zajednički participativni model upravljanja i instrument za zaštitu i očuvanje priobalnog i morskog biodiverziteta i unaprijeđenje održivog korišćenja morskih obalnih resursa – BLUE LAND“ dio je INTERREG IPA II prekograničnog programa saradnje Albanije, Crne Gore i Italije. Da su u sklopu projekta izabrana tri izuzetna lokaliteta, u sve tri države, naglasio je i  direktor Instituta za biologiju mora Aleksandar Joksimović. 

“Kroz tri godine implementacije ovog projekta i saradnje sa našim kolegama, prenijeli smo pozitivna iskustva koja su oni imali na svojim područjima koja su uredili. Nadamo se da će rezultati ovog projekta naći svoje primjene i da će lokalno stanovništvo, ribari i turisti uživati u ovom dijelu BLUE LAND-a”, naveo je Joksimović, dodavši da postoji ideja o daljem razvitku ove trilateralne saradnje.

Štaviše, kako je dodao, obilježavanje 60 godina Instituta za biologiju mora biće upravo posvećeno očuvanju biodiverziteta priobalja i svih rijeka koje se ulivaju u more. 

“Mislim da je i ovaj projekat dao veliki doprinos tome. Inače, Institut je vrlo projektno angažovan pa trenutno realizujemo preko 40 projekata, međunarodnih i nacionalnih. Mi na taj način dajemo svoj doprinos i negdje sebe zovemo svjetionikom očuvanja našeg podneblja”, istakao je Joksimović. 

Fokus Ministarstva poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, kao jednog od projektnih partnera, bio je prvenstveno na uključivanju zainteresovanih strana, regulatorni okvir kao i iznalaženje načina da se sve projektne aktivnosti uvedu u pravni sistem Crne Gore, pojasnila je Nada Kosić iz tog resora. 

“Benefiti ovog trogodišnjeg projekta su veliki, kako za nas, tako i za sve zainteresovane strane. Sve projektne aktivnosti su uspješno realizovane, a posebno smo ponosni jer smo uspjeli da pripremimo analizu regulatornog okvira, zakonsko rješenje za proglašenje BLUE LAND područja potencijalno zaštićenim područjem. Donijeli smo i plan upravljanja a paralelno sa tim uspjeli smo da napravimo mali pilot projekat u okviru ovog velikog projekta, gdje je kao najbolja prošla ideja ‘Morskog dobra’, a koja se odnosi na ekosistemsku zaštitu dine na teritoriji velike plaže Ulcinj. Nakon toga su odmah započeti radovi na revitalizaciji i zaštiti dina. Stoga, na kraju ovog projekta, osim pisanih dokumenata ostaje nam i nešto lijepo što se može vidjeti”, poručila je Kosić.

(Izvor : IBM Kotor)

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još