Partijsko zapošljavanje ključni pokazatelj zarobljene države, ta praksa da nestane odlaskom DPS

 Partijsko zapošljavanje ključni pokazatelj zarobljene države, ta praksa da nestane odlaskom DPS

ilustracija

Praksa partitokratije mora nestati odlaskom Demokratske partije socijalista sa vlasti inače će obećane promjene biti kozmetičke ako nova vlast pri zapošljavanju prednost bude davala partijskoj knjižici, ocijenili su sagovornici FOS-a

“Partijsko zapošljavanje je jedan od osnovnih pokazatelja zarobljene države, što smo u praksi imali prilike da vidimo tokom vladavine Demokratske partije socijalista u posljednih 30 godina kada su na odgovorne funkcije dolazili ne najsposobniji među nama, već takozvani partijski vojnici“, ocijenio je direktor istraživačkog centra MANS Dejan Milovac.

On navodi da je takva praksa oslabila institucije sistema i da je jačala politički potencijal DPS i njihovih partnera.

‘’Takva vrsta zapošljavanja je bila veoma važna za DPS jer im je omogućavala takozvane sigurne glasove, ali i ogroman prostor za nezakoniti politički uticaj, ucjene i zastrašivanje pred svake izbore. Mislim da nakon 30 godina takve prakse građanima Crne Gore trebaju državne institucije koje će sprovoditi zakone, štititi njihova prava i postupati u javnom interesu, a ne po političkoj direktivi, ma o kojoj se partiji radio. Raskid sa korupcijom, nepotiznom i partitokratijom je ujedno i jedno od najvećih očekivanja koje imaju građani od nove vlasti i bilo bi jako neozbiljno da ona nastavi istim tragom svojih prethodnika i dozvoli da politička trgovina, pritisci i ucjene budu iznad javnog interesa da konačno imamo javne službenike i državne institucije koji će biti nezavisni od bilo kakvog političkog uticaja’’, poručio je Milovac.

‘’Instaliranje svojih kadrova’’ smo imali prilike da vidimo, navodi on, kada je rađeno kadriranje u opštinama u kojima je tadašnja opozicija vršila vlast.

‘’Radi se o praksi koja ne samo da nije odgovorna prema onome što su potrebe građana, već prije svega i nezakonita za određene javne funkcije i pozicije u državnom aparatu i u potpunosti derogira javno deklamovano zalaganje da Crna Gora nakon 30 godina mora postati zemlja jednakih šansi za sve“, naveo je Milovac.

Građanski aktivista Stefan Đukić ističe da partije nove vlasti daleko više duguju građanima od partitokratije.

‘’Običan građanin, koji je bio suprotstavljen odlazećem režimu nije mogao da napreduje, ako je bio u državnoj službi, nije bio pošteno zastupljen na konkursima, a ako je privatnik, češće je bio posjećivan od strane inspekcijske službe od nekih drugih. Mislim da partije nove vlasti daleko više duguju tim ljudima, koji su u svakom trenutku mogli sebi „olakšati“ ulaskom u neke od stranaka prethodne vlasti, pa opet nisu. Vjerujem da će partije koje čine novu vlast shvatiti da su ovakvi pojedinci najzaslužniji što je konačno došlo do smjene vlasti, prve demokratske u crnogorskoj istoriji, te da znaju da su ti isti pojedinci sada još snažniji u svojim uvjerenjima što znači da će novu vlast još brže smijeniti ako se sa štetnim praksama nastavi’’, poručio je Đukić.

On ocjenjuje da ‘’praksa partitokratije mora nestati odlaskom DPS-a sa vlasti’’.

‘’I nikad više joj ne smijemo dopustiti da se vrati, jer je partitokratija ključ razumjevanja zašto smo prezaduženi, zašto je ekonomija zavisna od jedne, i to vrlo nesigurne, privredne grane, zašto smo najgori u Evropi u borbi protiv koronavirusa, zašto smo slabi u pogledu inovacija u svakom domenu’’, kazao je Đukić.

Dodaje da pred Crnom Gorom nisu samo dva puta koja glase: ili partijsko zapošljavanje ili pošteni konkursi.

‘’Mi moramo biti svjesni decenija diskriminacije po političkim, nacionalnim i mnogim drugim osnovama, što dalje govori da, kada bi sada imali neke „poštene konkurse“ po trenutnom zakonodavstvu oni bi opet favorizovali kadrove DPS, SDP-a, koji imaju potrebne godine rada u javnoj upravi, položen državni ispit i slično, te su povlašćeni u odnosu na neke koji možda imaju veća znanja i iskustva stečena u privatnom sektoru ali ista ne odgovaraju trenutnom zakonodavstvu i praksi Uprave za kadrove skroje da favorizuje članove partija na vlasti. Zato nova vlast, umjesto da razmišlja o „podjeli plijena“ treba da razgovara kako će reformisati Upravu za kadrove, kako će izvesti evaluaciju rada postojećeg kadra, otpustiti viškove među kojima se ističu partijski operativci i uvidjeti koji su to kadrovi koji nedostaju, jer mi paradoksalno, imamo prekobrojne u svakoj javnoj instituciji dok istovremeno nedostaje kadar sa potrebnim vještinama jer takvih nije bilo u partijskim strukturama odlazećeg režima’’, kazao je on.

Dodaje da su takve odluke korisne svima jer:

‘’S jedne strane daju pravu šansu kadrovima partija nove vlasti da nespornim putem poštenih konkursa zauzmu mjesta za koja posjeduju neophodna znanja, s druge, da omoguće građanima koji su bili diskriminisani da se takođe zaposle na pravim mjestima i pomognu demokratsku tranziciju te da olakšaju svima u privatnom sektoru koji su preopterećeni porezima i drugim nametima koji su finansirali tu vojsku partijskih operativaca u javnom sektoru’’, zaključuje Đukić.

Milovac upozorava da će obećane promjene biti kozmetičke ako nova vlast pri zapošljavanju prednost bude davala partijskoj knjižici.

‘’Smatram da kao društvo nismo mnogo odmakli i da će promjene biti kozmetičke ukoliko se dozvoli da partijska knjižica bilo koje partije bude ključna za zaposlenje u državnoj upravi. Mislim da niko ne bi trebalo da spori da se radi o retrogradnoj politici koju je njegovao prije svega DPS, i da će za stvarne potrebe ipak biti potrebno staviti javni ispred partijskog interesa. Sve ostalo bi predstavljalo povratak na već viđeno, samo sada sa novim akterima daljeg slabljenja državnih institucija’’, poručio je Milovac.

Najavili demontažu partijskog DPS zapošljavanja

Mandatar Zdravko Krivokapić i predstavnici nove parlamentarne većine juče na sastanku o raspodjeli funkcija “po dubini“ poručili da će demontirati sistem zapošljavanja kakav je bila uspostavila Demokratska partija socijalista.

‘’Ispred parlamentarne većine da smo napravili jedan važan dogovor a to je dogovor da pristupimo jednoj demontaži sistema, način zapošljavanja kakav je imao DPS, nepotizam i korupciju u zapošljavanju i da na jedan potpuno novi način okrenemo stranicu i krenemo u jednu novu epizodu za državu Crnu Goru, kojom će da budu zadovoljni svi građani“, kazao je juče funkcioner Demokratskog fronta  Slaven Radunović.

„Pristupićemo jednom zakonskom rješenju koje će da omogući da svi rukovodeći kadrovi po upravama i raznim preduzećima, prođu jednu vrstu reizbora, da moraju da se ponovo provjere njihove reference i da uđu u takmičenje sa građanima CG koji budu željeli i koji imaju vještine i obrazovanje za takvo nešto, ali ovaj put bez toga da morate da imate člansku kartu DPS“, dodao je on.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još