Podjsećanje na obavezu plaćanja poreza na nepokretnosti

 Podjsećanje na obavezu plaćanja poreza na nepokretnosti

Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije Opštine Kotor  podsjeća poreske obveznike, fizička, pravna lica  i preduzetnike koji su obveznici  godišnjeg poreza na nepokretnost za 2021. godinu, da je rok za uplatu prve rate poreza na nepokretnost 31. avgust, saglasno odredbama  Zakona o porezu na nepokretnost i Odluke  o donošenju seta mjera za podršku privrednicima i građanima Opštine Kotor.

Sve potrebne informacije možete dobiti u Građanskom birou Opštine Kotor, gdje se mogu preuzeti i rješenja o zaduženju, kao i putem telefona broj +382(0)32 322-396 i 325-860, lokal 221 i službenog  maila: prihodi@kotor.me

Ovim putem, Sekretarijat za lokalne prihode, budžet i finansije poziva sve poreske obveznike poreza na nepokretnost koji nisu platili obaveze iz ranijih obračunskih perioda, da iste izmire u što kraćem roku kako bi izbjegli postupak pokretanja prinudne naplate i obračuna kamate i troškova postupka.

(SEKRETARIJAT ZA LOKALNE PRIHODE, BUDŽET I FINANSIJE OPŠTINE KOTOR)

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još