Pomorski fakultet-informacije za srednjpškolce

 Pomorski fakultet-informacije za srednjpškolce

Foto:ucg.ac.me

Na linku, su data neophodna uputstva u vezi prohodnih usmjerenja, potrebna dokumentacija, predmeti i ocjene od značaja za upis Fakulteta, ali i sve relevantne informacije koje su od važnosti za budućeg studenta.

Prodekan za nastavu na ovom fakultetu prof. dr Milena Dževerdanović-Pejović  kazala je da je svake godine interesovanje za Pomorski fakultet Kotor veliko, kako za srednjoškolce iz Crne Gore, tako i one iz regiona.

„Upravo specifičnost i jedinstvenost pomorske profesije, povezanost sa morem, privlače pažnju budućih studenata. Mogućnost zaposlenja nakon sticanja diplome osnovnih akademskih studija je šarolika i obuhvata kako mogućnost dostizanja najviših zvanja u pomorstvu, tako i zaposlenja u brojnim kompanijama na kopnu i pomorskoj privredi (pomorske agencije, luke, lučke kapetanije, špedicija, carina, pomorski menadžement, sektor obrazovanja, i slično)“, kazala je prodekanica Dževerdanović Pejović.

Tradicionalno, dodala je, najviše interesovanje bilo je za studijski program Nautika i pomorski saobraćaj,  koji obično bude popunjen u prvom upisnom roku, dok se na ostalim programima popune u preostalim rokovima. Prošle godine na Pomorskom fakultetu Kotor upisano je ukupno  260 kandidata, i to na programima:  Nautika i pomorski saobraćaj 80, Brodomašinstvo 60, Pomorska elektrotehnika 60, i Menadžment u pomorstvu i logistika 60.

„Naši studijski programi, u zavisnosti od odabranog profila, nude tehničke i društveno profilisane predmete jer je pored znanja struke koje obuhvata znanje iz mehanike, matematike, mašinstva,  inženjerstva, elektronike, elektrotehnike, akcenat i na društvenim predmetima koji nude znanja iz oblasti marketinga, ekonomije,  interkulturne komunikacije, menadžmenta i slično. Pored toga, znanje stručnog engleskog jezika je neophodno u internoj i eksternoj komunikaciji u pomorstvu“, objašnjava prodekanica.

Studijski programi koji su reakreditovani 2017. godine su akademski programi što znači da student nakon stečene bačelor diplome može nastaviti akademske master i doktorske studije. Na taj način, Pomorski fakultet Kotor može iznjedriti sopstvene akademske kadrove iz najtraženijih domena kao što su Pomorske nauke i Menadžment u pomorstvu i logistic

„O ozbiljnosti rada Fakulteta  i  Trening centra za pomorce u okviru njega svjedoče sertifikati kao rezultat stalnih internih provjera u sklopu Centra za upravljanje kvalitetom Pomorskog fakulteta Kotor, i eksternih provjera sprovedenih od strane prepoznatljivih eksternih provjerivača (Hrvatski registar brodova i Bureau Veritas). Pomorski fakultet Kotor nastavne planove i programe usklađuje sa zahtjevima tržišta rada, međunarodnih konvencija, posebno Međunarodne konvencije o standardima obuke, izdavanja sertifikata i držanja straže za pomorce (eng. STCW 78/95/10)“, istakla je prodekanica Milena Dževerdanović-Pejović.

U susret upisu nove generacije studenata, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta će, u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, realizovati pilot projekat elektronskog upisa za sve studijske programe Univerziteta Crne Gore koji, prilikom upisne procedure, nemaju polaganje prijemnog ispita.

Elektronski servis biće dostupan za one srednjoškolce čiji podaci postoje u registru nadležnog ministarstva u Crnoj Gori, odnosno za srednjoškolce koji su sva četiri razreda završili u  Crnoj Gori. U slučaju da je student srednju školu završio u inostranstvu, ili da iz nekih razloga njegovi podaci nijesu potpuni, software će ga obavijestiti o tome,  a mjesto elektronskom upisu ustupiće „tradicionalni“ način upisa, dostavom dokumentacije u studentsku službu.

(Univerzitet Crne Gore)

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još