Poznavanje grada obavezan je ispit za taksiste do kraja mjeseca

 Poznavanje grada obavezan je ispit za taksiste do kraja mjeseca

Ilustracija

Sekretarijat za razvoj preduzetništva, komunalne poslove i saobraćaj pozivaju pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti auto-taksi prevoza da vozači tih usluga, shodno članu 24a Odluke o auto-taksi prevozu,moraju do kraja godine,imati položeni ispit o poznavanju grada na osnovu Programa za polaganje ispita o poznavanju grada.

Za potrebe polaganja ispita, kandidatima je dostupan poseban Priručnik za polaganje ispita, a troškove polaganja ispita iz provjere znanja o poznavanju grada, u iznosu od 30 eura, snosi vozač, odnosno prevoznik. O položenom ispitu vozači auto-taksi  prevoza dobijaju Uvjerenje o položenom ispitu.

.Uvjerenje o položenom ispitu o poznavanju grada je sastavni dio Zahtjeva za dobijanje nove taksi legitimacije, jer nakon 31.12.2020.godine neće važiti stare taksi legitimacije.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još