Pred sudom još traje potraživanje JP Morsko dobro prema tivatskom aerodromu za korišćenje zemljišta

 Pred sudom još traje potraživanje JP Morsko dobro prema tivatskom aerodromu za korišćenje zemljišta

Aerodromi CG

Morsko dobro više od godinu čeka da dobije dokumentaciju od vještaka geodetske struke kako bi se nastavio i, u konačnom, završio spor protiv Aerodroma Crne Gore. On traže 2,6 miliona eura naknade za korišćenje zemljišta za period od 2013. do 2017. godine.

Iz Privrednog suda kažu da će ročište biti održano čim se vještaku dostavi tražena dokumentacija iz Arhiva Kotor . Iz Uprave za nekretnine i državnu imovinu, sudu je dostavljena hronologija upisa u katastarski operat za 544 hiljade kvadrata zemljišta na kojem se nalazi tivatski aerodrom, ali to ne sadrži podatka na osnovu čega je, na zahtjev Uprave za imovinu Crne Gore, upisano pravo korišćenja na Aerodrome prije šest godina.

Zakonom je propisano da imovinom u zoni morskog dobra upravlja istoimeno preduzeće, dok Vlada odlučuje o uslovima i visini naknade za korišćenje zemljišta na osnovu čega se zaključuje ugovor sa Morskim dobrom. Aerodromi sa pripadajućom infrastruktorom su, prema zakonu, dobra u opštoj upotrebi kojima raspolaže država.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još