Priprema terena za sakupljanje komunalnog otpada

 Priprema terena za sakupljanje komunalnog otpada

DOO “Komunalno Kotor”. Kotor je započelo sa pripremom terena za primjenu  Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji Opštine Kotor („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi“, br. 11/21).

Sistem sakupljanja otpada u “dvije kante” podrazumijeva sakupljanje komunalnog otpada u dvije razdvojene posude. U jednoj posudi sakupljaće se “suva frakcija” (koju čine sve vrste plastičnih proizvoda i tetrapak ambalaže, papir, karton, stiropor, metal, tekstil, obuća i staklo), a u drugoj posudi se sakuplja “mokra frakcija” (koju čine ostaci hrane, zeleni otpad i slični organski otpad).

Kroz IPA projekat „Podrška pripremi projekata za sektor životne sredine i klimatskih promjena Crna Gora“ koji je realizovalo Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, obezbijeđeno je 40 metalnih kontejnera od 1,1 m³, a isti broj kontejnera ovog kapaciteta sa ravnim poklopcem i nožnom pedalom nabavljeno je iz sredstava Komunalnog preduzeća.

Odluka će se primjenjivati fazno, a prva faza obuhvata centar grada i kontakt zonu između rijeka Škurda i Gurdić, kao i naselja Škaljare, Dobrotu i Muo.

Kontejneri će biti obilježeni naljepnicama, na kojima je grafički i tekstualno naznačena vrsta otpada koja se odlaže u kontejner.

Pozivamo sve zainteresovane građane iz mjesnih zajednica: Stari grad, Škaljari, Dobrota 1 i Muo da dođu u Palatu Bizanti (Stari grad) u utorak 19. oktobra u 12 sati, kako bi bili detaljnije upoznati sa primjenom Odluke o načinu odvojenog sakupljanja i sakupljanja komunalnog otpada radi obrade na teritoriji opštine Kotor.

Pisana uputstva o načinu odvojenog odlaganja otpada građani će dobiti i uz mjesečne račune za usluge odvoženja otpada.

Javnoj tribini prisustvovaće predstavnici DOO“Komunalno Kotor” Kotor, kao i predstavnici Opštine-nadležnih sekretarijata, Komunalne policije i Službe za inspekcijske poslove.

Sekretarijat za zaštitu prirodne i kulturne baštine Opštine Kotor

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još