„Reproduktivno zdravlje i seksualno prenosive bolesti ”za RE populaciju

 „Reproduktivno zdravlje i seksualno prenosive bolesti ”za RE populaciju

Kancelarija za prevenciju bolesti zavisnosti, RE populaciju i rodnu ravnopravnost je u pres sali Kulturnog centra organizovala dvije radionice namijenjene osjetljivim grupama i pripadnicima RE populacije opštine Kotor.
 
Radionica na temu: „Reproduktivno zdravlje i seksualno prenosive bolesti ” je jedna u nizu planiranih aktivnosti kroz projekat „Unaprijeđenje zdravlja romske i egipćanske populacije kroz socijalnu inkluziju i zdravstvenu edukaciju“. Projekat sprovodi Institut za javno zdravlje Crne Gore, u saradnji sa Unicefom i Crvenim krstom.
 
Predavač na ovoj radionici je bila dr Sabina Ćatić, dok su organizatori za učesnike pripremili poklon pakete sa sredstvima za ličnu i porodičnu higijenu.
 
Službenice Sekretarijata za kulturu, sport i društvene djelatnosti su održale drugu radionicu na temu: “Društvena jednakost pripadnika RE zajednice“ i tom prilikom mapirani su trenutni problemi i poteškoće sa kojima se ova populacija susreće, a sve sa ciljem unapredjenja položaja RE populacije u našoj lokalnoj zajednici. Informisani su o programima i servisima koji su namijenjeni ovoj populaciji.
 
SEKRETARIJAT ZA KULTURU, SPORT I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još