Roditeljima djece sa smetnjama u razvoju potrebna veća podrška da bi se mogli zaposliti

 Roditeljima djece sa smetnjama u razvoju potrebna veća podrška da bi se mogli zaposliti

Foto: UNICEF

Svako treće dijete u Crnoj Gori u riziku je od siromaštva, a očekuje se da će se ovaj broj povećati usljed krize izazvane koronavirusom. Iako je ova kriza značajno uticala na svu djecu, najviše su pogođena upravo ona djeca koja su i prije nje rasla u siromaštvu, što znači da im treba dati prioritet kada su u pitanju mjere podrške. Zato je za borbu protiv siromaštva ključno zapošljavanje roditelja i podrška porodici, saopšteno je iz UNICEF-a.

Jedan od ključnih problema je zapošljavanje roditelja djece i mladih sa smetnjama u razvoju, jer oni 24-sata njeguju djecu pa im je teško da nađu adekvatan posao kako bi mogli istovremeno da rade, brinu o djeci i povećaju prihode porodice. Socijalna pomoć ovim porodicama izuzetno je bitna, kao i servisi podrške roditeljima da adekvatno brinu o djeci sa smetnjama u razvoju, smatra Savo Knežević, predsjednik Nacionalne asocijacije roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore ‒ NARDOS.

– Ta socijalna primanja mogla bi da budu još bolja i mnogo veća jer su veliki troškovi, pogotovo kad se njeguje dijete sa smetnjama u razvoju. Takođe, neophodno je dalje razvijanje socijalnih usluga, poput dnevnih centara, koji su razvijeni u Crnoj Gori, i mnogobrojnih usluga koje pruža nevladin sektor kad su u pitanju djeca i mladi sa smetnjama u razvoju. Potrebno je da se na još kvalitetniji način uključe državne institucije“ – poručuje Knežević.

Pored kvalitetnog obrazovanja za svako dijete, kao neophodnog uslova za prekidanje međugeneracijskog ciklusa siromaštva, ključne intervencije su i zapošljavanje roditelja i pružanje veće podrške roditeljima za brigu o djeci mišljenja je prof. Mehmed Đečević sa Fakulteta političkih nauka u Podgorici.

– Prvi pravac je da se osnaže roditelji djece koja su u riziku od siromaštva, da se uključe aktivno na tržište rada i da im se obezbijede što bolje plaćeni poslovi, a drugi vid borbe koji vidim protiv dječjeg siromaštva jeste da se ovoj djeci daju određene prestacije u vidu finansijskih naknada ili stipendija.

Istog mišljenja je i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore Siniša Bjeković.

„Rekao bih da taj proces treba da se vodi na dva nivoa. Jedan je neposredno za djecu i tu nalazim da treba obezbijediti dostupnost obrazovanja pod jednakim uslovima. Drugi nivo rekao bih da se tiče same porodice u kojoj dijete prebiva, a to znači da se mora i u socijalnom i u ekonomskom smislu osnažiti porodica tako što će se pospiješiti proces zapošljavanja, odnosno spriječiti dalje nezapošljavanje“, istakao je Bjeković.

Avatar

Portal Kotor

Pročitajte još